Đầu nén baosi

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Baosi Airend-One Stage

Technical Parameter

Model Rotating speed Applicable models
YNT46A 3500 ≤5.5kw 7.5hp
YNT46A 5500 5.5kw 7.5hp
YNT55A 3600 7.5kW 10HP
YNT60A 2980 7.5kW 10HP direct driven
YNT70A 2980 11kW 15HP direct driven
YNT70B 2980 15kW 20HP direct driven
YNT80A 2980 18.5kW 20HP direct driven
YNE117RA 2980 22kW 30HP direct driven
YNE133RA 2980 30kW 40HP direct driven
YNE143RA 2980 37kW 50HP direct driven
YNE143RB 2980 45kW 60HP direct driven
YNE178RA 2980 75kW 100HP direct driven
YNE178RB 2980 90kW 125HP direct driven
YNE204RA 2980 110kW 150HP direct driven
YNE204RB 2980 132kW 175HP direct driven
baosi_airend_YNT_46A

YNT 46

Air Flow:0.3~0.83m³/min
Pressure:0.7~1.25Mpa
Motor Power:3.4~5.9kW

baosi_airend_YNT_46A

YNT 46A

Air Flow:0.46~1m³/min
Pressure:0.7~1.25Mpa
Motor Power:5.9~8kW

baosi_airend_YNT_55A

YNT 55A

Air Flow:0.48~2.09m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:8.25~16kW

baosi_airend_YNT_60A

YNT 60A

Air Flow:0.46~1.65m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:8.25~11.8kW

baosi_airend_YNT_70A

YNT 70A

Air Flow:0.92~2.94m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:12.4~19.5kW

baosi_airend_YNT_70A

YNT 70B

Air Flow:1.22~3.52m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:16.5~24kW

baosi_airend_YNE_117RA

YNT 80A

Air Flow:1.21~4.9m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:16.3~33.5kW

baosi_airend_YNE_117RA

YNE 117RA

Air Flow:1.6~5.3m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:16.2~36kW

baosi_airend_YNE_143RA

YNE 133RA

Air Flow:2.8~7.8m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:23.5~63kW

baosi_airend_YNE_143RA

YNE 143RA

Air Flow:3.3~9.7m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:27.3~77kW

baosi_airend_YNE_143RA

YNE 143RB

Air Flow:4.1~13.2m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:32~89kW

baosi_airend_YNE_163RA

YNE 163RA

Air Flow:5.5~13.2m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:35.2~131kW

baosi_airend_YNE_178RA

YNE 178RA

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 37.1 40.1 45.0 51.0 58.9 67.8
Capacity (m³/min) 5.87 5.82 5.57 5.55 5.29 5.09
Oil Consumption (KW) 29.7 32.1 36.0 40.8 47.1 54.3
Lubricating oil injection (L/min) 49.3 54.1 62.1 71.9 85.0 99.5
1780 Shaft Power (kw) 45.7 49.3 55.4 62.7 72.5 83.4
Capacity (m³/min) 7.11 7.05 6.97 6.73 6.41 6.17
Oil Consumption (KW) 36.5 39.5 44.3 50.2 58.0 66.7
Lubricating oil injection (L/min) 60.8 66.7 76.6 88.6 104.7 122.6
2200 Shaft Power (kw) 56.3 60.8 68.3 77.3 89.3 102.8
Capacity (m³/min) 8.86 8.79 8.86 8.39 8.00 7.69
Oil Consumption (KW) 45.0 48.6 54.6 61.8 71.4 82.2
Lubricating oil injection (L/min) 74.7 82.0 94.1 109.0 128.8 150.8
2975 Shaft Power (kw) 75.0 81.0 91.0 103.0 119 137.0
Capacity (m³/min) 12.10 12.00 11.85 11.45 10.90 10.50
Oil Consumption (KW) 60.0 64.8 72.8 82.4 95.2 109.6
Lubricating oil injection (L/min) 99.1 108.9 125.1 144.9 171.3 200.7
3570 Shaft Power (kw) 92.7 100.1 112.5 127.3 147.1 169.3
Capacity (m³/min) 14.45 14.33 14.15 13.67 13.01 12.54
Oil Consumption (KW) 74.2 80.1 90.0 101.8 117.7 135.5
Lubricating oil injection (L/min) 123.4 135.4 155.4 179.9 212.5 248.8
baosi_airend_YNE_178RA

YNE 178RB

Air Flow:6.74~18.03m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:44.6~203.9kW

baosi_airend_YNE_178RA

YNE 204RA

Air Flow:8.78~22.64m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:56.9~241kW

baosi_airend_YNE_178RA

YNE 204RB

Air Flow:10.02~24.66m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:64.8~267.0kW

baosi_airend_YNE_178RA

YNE 226A

Air Flow:12.45~32.60m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:81.5~368.3kW

baosi_airend_YNE_178RA

YNE 226B

Air Flow:13.55~35.22m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:88.1~399.2kW

 

Sản phẩm cùng loại