danh sách đầu nén hanbell AB series air end (ordinary pressure)

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Technical Data (8 bar.g)
Rated power Model Rotation speed Air flow Shaft Power Power consumption S.F.
(KW) (rpm) (m3/min) (KW) (kw/m3/min)
7.5 AB-077(BELT) 3420 1 7.3 7.4 0.97
11 AB-077(BELT) 5200 1.5 11 7.2 1
15 AB-130(BELT) 3420 2 14.6 7.2 0.97
18.5 AB-210 2950 2.9 19.4 6.7 1.05
22 AB-240 2950 3.5 22.7 6.4 1.03
AB-350RS 2950 4.7 33.1 7.1 1.1
37 2950 6.2 38.2 6.1 1.03
45 AB-480R 7.1 47.5 6.7 1.05
55 2950 9.1 57.6 6.3 1.05
75 AB-780R 2950 11.9 73.3 6.1 0.98
75 AB-830 2950 12.9 80.6 6.2 1.07
90 AB-1030R 2950 14.8 95 6.4 1.08
110 AB-1200R 2950 19.4 115.5 5.9 1.05
132 AB-1320 2950 21.4 139.5 6.5 1.06
132 AB-1450R 2950 21.8 135.8 6.2 1.03
160 AB-1560 2950 23.9 151.6 6.3 0.95
160 AB-1560R 2950 24 151.6 6.3 0.95
185 AB-1900R 2950 29.8 186.6 6.2 1.01
250 AB-2600 2950 40.7 260.6 6.4 1.04
315 AB-3300 2950 50 323.4 6.4 1.03

Sản phẩm cùng loại