Danh sách đầu nén hanbell AA-H series air end (media pressure)

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Technical Data
Model Rotation speed Suction pressure Air flow Shaft Power Discharge pressure
(rpm) (bar.g) (m3/min) (KW) (KW)
AA-040H
(Pressure boost)
2950 6.4 0.8 17~33 30~40
AA-040H
(Pressure boost)
2950 6.4 1.7 51~65 30~40
AA-1200RH 2950 0 17.6 158.8 17
AA-1900RH 2950 0 28.2 252 17

Sản phẩm cùng loại