danh sách đầu nén Hanbell AA series air end (ordinary pressure)

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

danh sách đầu nén hanbell

AA series air end (ordinary pressure)

Technical Data (8 bar.g)
Rated power Model Rotation speed Air flow Shaft Power Power consumption S.F.
(KW) (rpm) (m3/min) (KW) (kw/m3/min)
7.5 AA-077(Belt) 3420 1 7.3 7.4 0.97
11 AA-077(Belt) 5200 1.5 11 7.2 1
15 AA-130(Belt) 3420 2 14.6 7.2 0.97
18.5 AA-210 2950 2.9 19.4 6.7 1.05
22 AA-240 2950 3.5 22.7 6.4 1.03
37 AA-420 2950 6.2 38.2 6.1 1.03
45 AA-480R 2950 7.1 47.5 6.7 1.05
55 AA-600R 2950 9.1 57.6 6.3 1.05
75 AA-780R 2950 11.9 73.3 6.1 0.98
90 AA-1030R 2950 15.7 104.5 6.6 1.08
110 AA-1200R 2950 19.4 115.5 5.9 1.05
132 AA-1320 2950 21.4 139.5 6.5 1.06
160 AA-1560 2950 23.9 151.6 6.3 0.95
185 AA-1900R 2950 29.8 186.6 6.2 1.01
250 AA-2600 2950 40.7 260.6 6.4 1.04
315 AA-3300 2950 50 323.4 6.4 1.03
355 AA-5600G 1450 60 376 6.26 1.06

Sản phẩm cùng loại