danh sách đầu nén hanbell AC series air end (ordinary pressure)

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Technical Data (8 bar.g)
Rated power Model Rotation speed Air flow Shaft Power Power consumption
(KW) (rpm) (m3/min) (KW) (kw/m3/min)
7.5 AC-077 3600 1.03 7.3 7.09
11 AC-077 5200 1.59 11 6.92
11 AC-130 3000 1.92 12.7 6.61
15 AC-130 3600 2.34 15.6 6.67
15 AC-160E 3000 2.3 15 6.52
22 AC-240 3000 3.59 23 6.41
30 AC-420S 3000 4.5 31 6.89
37 AC-420 3000 6.28 38.9 6.19

Sản phẩm cùng loại