danh sách đầu nén hanbell AB+ series air end (ordinary pressure)

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Technical Data (8 bar.g)
Rated power Model Rotation speed Air flow Shaft Power Power consumption S.F.
(KW) (rpm) (m3/min) (KW) (kw/m3/min)
7.5 AB-077PLUS
(Belt)
3420 1 7.3 7.4 0.97
11 AB-077PLUS
(Belt)
5200 1.5 11 7.2 1
15 AB-077PLUS
(Belt)
3420 2 14.6 7.2 0.97
22 AB-240PLUS 2950 3.5 22.7 6.4 1.03
37 AB-420PLUS 2950 6.2 38.2 6.1 1.03

Sản phẩm cùng loại