Elbow

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Elbow

Thiết kế kết nối nhanh chóng.
Độ tin cậy và tuổi thọ cao.
Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn.
Mô-đun và có thể tái sử dụng.
100% vật liệu có thể tái chế & không cháy.

90° Elbow

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1622 0300 20 30 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1633 0300 25 16 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1644 0300 32 20 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  4403 00 40 18 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  5503 01 50 13 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  6603 01 63 8 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8803 01 80 4 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
2015 9903 00 100 6 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 2pcs DN100 equal sockets
F16  CC03 00 125 1 76090000 Aluminum alloy 90° Elbow, DN125, suitable for bead rolled pipe
2015 AA03 00 150 3 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 2pcs DN150 equal sockets
2015 BB03 00 200 1 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 2pcs DN200 equal sockets

 

90°Elbow ren cái

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1610 2000 20×1/2″ 60 76090000
1611 2000 20×3/4″ 30 76090000
1622 2000 25×1″ 24 76090000
F16  C920 00 125×4″ 2 76090000 Square female threaded 90°elbow

 

45°Elbow

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
06A  4404 00 40 24 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  5504 01 50 18 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe

 

45°Elbow

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 2204 BU 25 60 76090000 SUS304
2006 3304 BU 32 40 76090000 SUS304
2006 4404 BU 40 24 76090000 SUS304
2006 5504 BU 50 18 76090000 SUS304
2006 6604 BU 63 14 76090000 SUS304
2006 8804 BU 80 6 76090000 SUS304
2006 9904 BU 100 4 76090000 SUS304

Sản phẩm cùng loại