Phụ kiện ống nhôm FST – T

Mô tả

Phụ kiện ống nhôm FST – T

Phụ kiện ống nhôm FST – T

Phụ kiện ống nhôm FST – T

Phụ kiện ống nhôm FST – T là phụ kiện đường ống dùng để chia , phân phối khí nén  đi các hướng khác nhau, Phụ kiện ống nhôm FST – T  dùng trong lắp đặt đường ống nhôm khi chia nhánh khí nén tới các kích cỡ đường ống khác nhau hoặc bằng nhau.

loại phụ kiện đường ống FST , cút chữ T  có loại nối nhanh ( push in fit) chỉ cần cắm ống nhôm vào là OK.

Thiết kế kết nối nhanh chóng.
Độ tin cậy và tuổi thọ cao.
Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn.
Mô-đun và có thể tái sử dụng.
100% vật liệu có thể tái chế & không cháy.

Ống tê nhôm

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1622 0500 20 40 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1633 0500 25 25 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1644 0500 32 20 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  4405 00 40 35 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  5505 01 50 24 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  6605 01 63 12 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8805 01 80 8 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
2015 9905 00 100 10 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 3pcs DN100 equal sockets
F16  CC05 00 125 2 76090000 Square equal tee, suitable for bead rolled pipe
2015 AA05 00 150 4 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 3pcs DN150 equal sockets
2015 BB05 00 200 1 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 3pcs DN200 equal sockets

 

Ống tê giảm

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1632 0700 25×20 14 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1643 0700 32×20 10 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  4307 00 40×32 20 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  5407 01 50×40 13 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  6507 01 63×50 9 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8507 01 80×50 6 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8607 01 80×63 5 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
F16  C907 00 125×100 2 76090000 Square reducing tee
2015 A907 00 150×100 3 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 2 sets of  DN150 equal sockets and 1 set of DN100 equal sockets
2015 B907 00 200×100 1 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 2 sets of  DN200 equal sockets and 1 set of DN100 equal sockets
2015 BA07 00 200×150 1 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 2 sets of  DN200 equal sockets and 1 set of DN150 equal sockets

 

Tê thu ren

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1620 1900 20×1/2″ 30 76090000 Two sides straight insert and the other female threaded Tee, De20-1/2″
1621 1900 20×3/4″ 30 76090000 Two sides straight insert and the other female threaded Tee, De20-3/4″
1630 1900 25×1/2″ 18 76090000 Two sides straight insert and the other female threaded Tee, De25-1/2″
1631 1900 25×3/4″ 18 76090000 Two sides straight insert and the other female threaded Tee, De25-3/4″
1632 1900 25×1″ 18 76090000 Two sides straight insert and the other female threaded Tee, De25-1″
1641 1900 32×3/4″ 14 76090000 Two sides straight insert and the other female threaded Tee, De32-3/4″
1643 1900 32×1″1/4″ 16 76090000 Two sides straight insert and the other female threaded Tee, De32-1″1/4″
F16  C919 00 125×4″ 1 76090000 DN125 square female threaded Tee
16A8 1900 150×3″ 3 76090000 Aluminum alloy, DN150-3″, need to match 2 sets of  DN150 equal sockets

 

Tê chữ Y

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 0008 00 1/2″×1/4″*2 30 76090000 Brass
2006 1008 00 3/4″×1/2″*2 30 76090000 Brass

 

SS Female Threaded Equal Cross

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 2281 BU 25 30 76090000 SUS304
2006 3381 BU 32 30 76090000 SUS304
2006 4481 BU 40 18 76090000 SUS304
2006 5581 BU 50 18 76090000 SUS304
2006 6681 BU 63 12 76090000 SUS304
2006 8881 BU 80 8 76090000 SUS304
2006 9981 BU 100 2 76090000 SUS304