Ống nhôm khí nén FST

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Ống nhôm khí nén FST,

5 lý do ống dẫn khí nén bằng nhôm là lựa chọn tuyệt vời cho hệ thống khí nén:

  1. Chi phí lắp đặt hợp lý, phù hợp với nhà đầu tư
  2. Giảm thiểu rò rỉ trong hệ thống khí nén
  3. Đường ống dẫn khí bằng nhôm khôn bị ăn mòn
  4. Ống nhôm vượt trội so với ống đồng
  5. Ống nhựa và ống thép không rỉ gây trở ngại về chi phí và độ bền
  6. Các lợi ích khác khi sử dụng ống nhôm khí nén trong hệ thống khí nén: tiết kiệm điện năng, lắp đặt dễ dàng, chống bị ăn mòn, chất lượng khí đầu ra sạch.

Dưới đây là các sản phẩm ống nhôm:

Ống nhôm xanh – Blue aluminum Pipe

Description OD Part Number H.S.Code
020X1.45*6000mm DN20 17226000 7608201090
024.8X1.45*6000mm DN25 17336000 7608201090
032.2X1.6*6000mm DN32 2015336000 7608201090
042X1.9*6000mm DN42 17556000 7608201090
050.6X2.1, both ends bead rolled*6000mm DN50 2015556002 7608201090
063.5X2.3, both ends bead rolled*6000mm DN65 2019666002 7608201090
088.9X2.6, both ends bead rolled*6000mm DN80 2019886002 7608201090
0100.2X2.6,both ends bead rolled*6000mm DN100 2015996002 7608201090
0133X2.75, both ends bead rolled*6000mm DN125 16CC6002 7608201090
0148.2X3, both ends bead rolled*6000mm DN150 2015AA6002 7608201090
0205X3.2, both ends bead rolled*6000mm DN200 2015BB6002 7608201090

 

Ống nhôm vàng – Yellow Aluminum Pipe

Description OD Part Number H.S.Code
020X1.45*6000mm DN20 17226100 7608201090
024.8X1.45*6000mm DN25 17336100 7608201090
032.2X1.6*6000mm DN32 2015336100 7608201090
042X1.9*6000mm DN42 17556100 7608201090
050.6X2.1, both ends bead rolled*6000mm DN50 2015556102 7608201090
063.5X2.3, b0th ends bead r0lled*6000mm DN65 2019666102 7608201090
088.9X2.6, b0th ends bead r0lled*6000mm DN80 2019886102 7608201090
0100.2X2.6, b0th ends bead r0lled*6000mm DN100 2015996102 7608201090
0133X2.75, b0th ends bead r0lled*6000mm DN125 16CC6102 7608201090
0148.2X3, b0th ends bead r0lled*6000mm DN150 2015AA6102 7608201090
0205X3.2, b0th ends bead r0lled*6000mm DN200 2015BB6102 7608201090

 

► Gray Aluminum Pipe

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
020X1.45*6000mm DN20 17226H00 7608201090
024.8X1.45*6000mm DN25 17336H00 7608201090
032.2X1.6*6000mm DN32 2015336H00 7608201090
042X1.9*6000mm DN42 17556H00 7608201090
050.6X2.1, b0th ends bead r0lled*6000mm DN50 2015556H02 7608201090
063.5X2.3, b0th ends bead r0lled*6000mm DN65 2019666H02 7608201090
088.9X2.6, b0th ends bead r0lled*6000mm DN80 2019886H02 7608201090
0100.2X2.6, b0th ends bead r0lled*6000mm DN100 2015996H02 7608201090
0133X2.75, b0th ends bead r0lled*6000mm DN125 16CC6H02 7608201090
0148.2X3, b0th ends bead r0lled*6000mm DN150 2015AA6H02 7608201090
0205X3.2, b0th ends bead r0lled*6000mm DN200 2015BB6H02 7608201090

 

► Equal Pipe t0 Pipe C0nnect0r

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN20 16220200 76090000
Push in fit DN25 16330200 76090000
Push in fit DN32 16440200 76090000
Push in fit DN42 16550200 76090000
Clamp, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN50 2019550202 76090000
Clamp, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN65 2019660202 76090000
Clamp, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN80 2019880202 76090000
Clamp, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN100 2019990202 76090000
Clamp, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125 2019CC0202 76090000
Clamp, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN150 2015AA0202 76090000
Clamp, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN200 2015BB0202 76090000

 

Reducing Pipe t0 Pipe C0nnect0r

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN25-DN20 16320900 76090000
Push in fit DN32-DN20 16420900 76090000
Push in fit DN32-DN25 16430900 76090000
Push in fit DN42-DN25 16530900 76090000
Push in fit DN42-DN32 16540900 76090000
Need t0 add 0ne DN50 Clamp DN50-DN42 2019540900 76090000
Need t0 add 0ne DN65 Clamp DN65-DN42 2019640900 76090000
Need t0 add 0ne DN65 Clamp and 0ne DN50 Clamp DN65-DN50 2019650900 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp DN80-DN42 2019840900 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp and 0ne DN50 Clamp DN80-DN50 2019850900 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp and 0ne DN65 Clamp DN80-DN65 2019860900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp DN100-DN42 2019940900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp and 0ne DN50 Clamp DN100-DN50 2019950900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp and 0ne DN65 Clamp DN100-DN65 2019960900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp and 0ne DN80 Clamp DN100-DN80 2019980900 76090000
Square, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125-DN100 F16C90900 76090000
Need t0 add 0ne DN150 Clamp and 0ne DN100 Clamp DN150-DN100 2015A90900 76090000
Need t0 add 0ne DN150 Clamp and 0ne DN125 Clamp DN150-DN125 2019AC0900 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp and 0ne DN100 Clamp DN200-DN100 16B90900 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp and 0ne DN125 Clamp DN200-DN125 2019BC0900 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp and 0ne DN150 Clamp DN200-DN150 16BA0900 76090000

 

30° Hydraulic H0se

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
600mm DN20 16225000 4009210000
700mm DN25 16335000 4009210000
800mm DN32 16445000 4009210000
900mm DN42 2019445000 4009210000

 

► Equal Tee

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN20 16220500 76090000
Push in fit DN25 16330500 76090000
Push in fit DN32 16440500 76090000
Push in fit DN42 16550500 76090000
Need t0 add three DN50 Clamps DN50 2019550500 76090000
Need t0 add three DN65 Clamps DN65 2019660500 76090000
Need t0 add three DN80 Clamps DN80 2019880500 76090000
Need t0 add three DN100 Clamps DN100 2015990500 76090000
Square, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125 F16CC050 76090000
Need t0 add three DN125 Clamps DN150 2015AA0500 76090000
Need t0 add three DN200 Clamps DN200 2015BB05 76090000

 

Drum Type Brass Equal Tee

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN20 17220500 76090000
/ DN25 17330500 76090000

 

► Reducing Tee

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN25-DN20 16320700 76090000
Push in fit DN32-DN25 16430700 76090000
Push in fit DN42-DN25 16530700 76090000
Push in fit DN42-DN32 16540700 76090000
Need t0 add tw0 DN50 Clamps DN50-DN42 2019540700 76090000
Need t0 add tw0 DN65 Clamps DN65-DN42 2019640700 76090000
Need t0 add tw0 DN65 Clamps and 0ne DN50 Clamp DN65-DN50 2019650700 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps DN80-DN42 2019840700 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps and 0ne DN50 Clamp DN80-DN50 2019850700 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps and 0ne DN65 Clamp DN80-DN65 2019860700 76090000
Square, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125-DN100 F16C9070 76090000
Need t0 add tw0 DN150 Clamps and 0ne DN100 Clamp DN150-DN100 2015A90700 76090000
Need t0 add tw0 DN200 Clamps and 0ne DN100 Clamp DN200-DN100 2015B90700 76090000
Need t0 add tw0 DN200 Clamps and 0ne DN150 Clamp DN200X150 2015BA0700 76090000

 

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN25-DN20 16320900 76090000
Push in fit DN32-DN20 16420900 76090000
Push in fit DN32-DN25 16430900 76090000
Push in fit DN42-DN25 16530900 76090000
Push in fit DN42-DN32 16540900 76090000
Need t0 add 0ne DN50 Clamp DN50-DN42 2019540900 76090000
Need t0 add 0ne DN65 Clamp DN65-DN42 2019640900 76090000
Need t0 add 0ne DN65 Clamp and 0ne DN50 Clamp DN65-DN50 2019650900 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp DN80-DN42 2019840900 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp and 0ne DN50 Clamp DN80-DN50 2019850900 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp and 0ne DN65 Clamp DN80-DN65 2019860900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp DN100-DN42 2019940900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp and 0ne DN50 Clamp DN100-DN50 2019950900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp and 0ne DN65 Clamp DN100-DN65 2019960900 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp and 0ne DN80 Clamp DN100-DN80 2019980900 76090000
Square, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125-DN100 F16C90900 76090000
Need t0 add 0ne DN150 Clamp and 0ne DN100 Clamp DN150-DN100 2015A90900 76090000
Need t0 add 0ne DN150 Clamp and 0ne DN125 Clamp DN150-DN125 2019AC0900 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp and 0ne DN100 Clamp DN200-DN100 16B90900 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp and 0ne DN125 Clamp DN200-DN125 2019BC0900 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp and 0ne DN150 Clamp DN200-DN150 16BA0900 76090000
► Reducing Pipe t0 Pipe C0nnect0r

 

► 30° Hydraulic H0se
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
600mm DN20 16225000 4009210000
700mm DN25 16335000 4009210000
800mm DN32 16445000 4009210000
900mm DN42 2019445000 4009210000
► Equal Tee
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN20 16220500 76090000
Push in fit DN25 16330500 76090000
Push in fit DN32 16440500 76090000
Push in fit DN42 16550500 76090000
Need t0 add three DN50 Clamps DN50 2019550500 76090000
Need t0 add three DN65 Clamps DN65 2019660500 76090000
Need t0 add three DN80 Clamps DN80 2019880500 76090000
Need t0 add three DN100 Clamps DN100 2015990500 76090000
Square, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125 F16CC050 76090000
Need t0 add three DN125 Clamps DN150 2015AA0500 76090000
Need t0 add three DN200 Clamps DN200 2015BB05 76090000

 

► Drum Type Brass Equal Tee
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN20 17220500 76090000
/ DN25 17330500 76090000
► Reducing Tee
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN25-DN20 16320700 76090000
Push in fit DN32-DN25 16430700 76090000
Push in fit DN42-DN25 16530700 76090000
Push in fit DN42-DN32 16540700 76090000
Need t0 add tw0 DN50 Clamps DN50-DN42 2019540700 76090000
Need t0 add tw0 DN65 Clamps DN65-DN42 2019640700 76090000
Need t0 add tw0 DN65 Clamps and 0ne DN50 Clamp DN65-DN50 2019650700 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps DN80-DN42 2019840700 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps and 0ne DN50 Clamp DN80-DN50 2019850700 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps and 0ne DN65 Clamp DN80-DN65 2019860700 76090000
Square, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125-DN100 F16C9070 76090000
Need t0 add tw0 DN150 Clamps and 0ne DN100 Clamp DN150-DN100 2015A90700 76090000
Need t0 add tw0 DN200 Clamps and 0ne DN100 Clamp DN200-DN100 2015B90700 76090000
Need t0 add tw0 DN200 Clamps and 0ne DN150 Clamp DN200X150 2015BA0700 76090000

 

► Brass Female Threaded Reducing Tee
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Nickel-plated brass,Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded, DN20X1/2″ 17201900 76090000
Nickel-plated brass,Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded, DN25X3/4″ 17311900 76090000
► Female Threaded Reducing Tee
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN20X1/2″ 16201900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN20X3/4″ 16211900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN25X1/2″ 16301900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN25X3/4″ 16311900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN25X1″ 16321900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN32X3/4″ 16411900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN32X1″ 16421900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN32x1″1/4″ 16431900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN42x1″1/4″ 16531900 76090000
Tw0 sides Push in fit, the 0ther side female threaded DN42x1″1/2″ 16541900 76090000
Need t0 add tw0 DN50 Clamps DN50x1″1/2″ 2019541900 76090000
Need t0 add tw0 DN65 Clamps DN65x1″1/2″ 2019641900 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps DN80x2″1/2″ 2019861900 76090000
Square, Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125X4″ F16C91900 76090000
Need t0 add tw0 DN150 Clamps DN150X3″ 16A81900 76090000

 

► 90° Elb0w
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Push in fit DN20 16220300 76090000
Push in fit DN25 16330300 76090000
Push in fit DN32 16440300 76090000
Push in fit DN42 16550300 76090000
Need t0 add tw0 DN50 Clamps DN50 2019550300 76090000
Need t0 add tw0 DN65 Clamps DN65 2019660300 76090000
Need t0 add tw0 DN80 Clamps DN80 2019880300 76090000
Need t0 add tw0 DN100 Clamps DN100 2015990300 76090000
Suitable f0r Bead R0lled Pipe DN125 F16CC0300 76090000
Need t0 add tw0 DN150 Clamps DN150 2015AA0300 76090000
Need t0 add tw0 DN200 Clamps DN200 2015BB0300 76090000
► 90° Reducing Elb0w
Descripti0n
0D
Part Number
H.S.C0de
Square 90°Reducing Elb0w
DN125-DN100
F16C90300              76090000

 

► Square Gasket
Descripti0n
Suitable f0r DN125 Square Fittings
0D
Part Number H.S.C0de
F16CC0201
76090000
► Female Threaded 90°Elb0w
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
I DN20X1I2″ 16102000 76090000
I DN20X3I4″ 16112000 76090000
I DN25X1″ 16222000 76090000
Square Female Threaded 90°elb0w
DN125X4″                    F16C92000              76090000

 

► Brass Female Threaded 90°Elb0w

L Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Nickel-plated brass DN20X1I2″ 17102000 76090000
Nickel-plated brass DN25X3I4″ 17212000 76090000

 

► Drum Type Brass 90° Elb0w

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
I DN20 17220300 76090000
I DN25 17330300 76090000

 

►Y Tee
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Brass DN1/2″x1/4″*2 2006000800 76090000
Brass DN3/4″x1/2″*2 2006100800 76090000
► Equal Cr0ss
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304, Female Threaded DN25 20062281BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN32 20063381BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN40 20064481BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN50 20065581BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN63 20066681BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN80 20068881BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN100 20069981BU 76090000
►45° Elb0w
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304, Female Threaded DN25 20062204BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN32 20063304BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN40 20064404BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN50 20065504BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN63 20066604BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN80 20068804BU 76090000
SUS304, Female Threaded DN100 20069904BU 76090000

 

► SS Clamp Ring
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN42 201944A600 76090000
/ DN50 201955A600 76090000
/ DN65 201966A600 76090000
► End Cap
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN20 16200600 76090000
/ DN25 16300600 76090000
/ DN32 16400600 76090000
/ DN42 16500600 76090000
Need t0 add 0ne DN50 Clamp DN50 2019500600 76090000
Need t0 add 0ne DN65 Clamp DN65 2019600600 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp DN80 2019800600 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp DN100 2015900600 76090000
Square End Eap DN125 F16C00600 76090000
Need t0 add 0ne DN150 Clamp DN150 16A00600 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp DN200 16B00600 76090000
► Male Threaded Brass Nipple S0cket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Drum Type DN20X1/2″ 17201000 76090000
Drum Type DN20X3/4″ 17211000 76090000
Drum Type DN25X3/4″ 17311000 76090000
Drum Type DN25X1″ 17321000 76090000

 

► Female Threaded Brass Nipple S0cket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN20X3/4″ 17211100 76090000
/ DN25X1″ 17321100 76090000
► Female Threaded Nipple S0cket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN20X1/2″ 16201100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN20X3/4″ 16211100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN25X1/2″ 16301100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN25X3/4″ 16311100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN25X1″ 16321100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN32X3/4″ 16411100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN32X1″ 16421100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN32x1″1/4″ 16431100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN42X1″ 16521100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN42x1″1/4″ 16531100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN42x1″1/2″ 16541100 76090000
0ne side Push in fit, the 0ther side female threaded DN42X2″ 16551100 76090000
Need t0 add 0ne DN50 Clamp DN50x1″1/2″ 2019541100 76090000
Need t0 add 0ne DN50 Clamp DN50X2″ 2019551100 76090000
Need t0 add 0ne DN65 Clamp DN65x2″1/2″ 2019661100 76090000
Need t0 add 0ne DN80 Clamp DN80X3″ 2019881100 76090000
Need t0 add 0ne DN100 Clamp DN100X3″ 2015981100 76090000
Square female threaded Nipple S0cket DN125X4″ F16C91100 76090000
Need t0 add 0ne DN150 Clamp DN150X3″ 16A81100 76090000
Need t0 add 0ne DN150 Clamp DN150X4″ 16A91100 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp DN200X3″ 16B81100 76090000
Need t0 add 0ne DN200 Clamp DN200X4″ 16B91100 76090000
11 0f 50 http://www.fst-pipe.c0m

 

► Male Threaded Nipple S0cket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN2QX1/2″ 162Q1QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN2QX3/4″ 16211QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN2QX1″ 16221QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN25X3/4″ 16311QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN25X1″ 16321QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN25x1″1/4″ 16331QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN32X1″ 16421QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN32x1″1/4″ 16431QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN32x1″1/2″ 16441QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN42X1″ 16521QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN42x1″1/4″ 16531QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN42x1″1/2″ 16541QQQ 76Q9QQQQ
0ne side Push in fit, the 0ther side male threaded DN42X2″ 16551QQQ 76Q9QQQQ
► Male Threaded Nipple S0cket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Need t0 add 0ne DN5Q Clamp DN5QX2″ 2Q19551QQQ 76Q9QQQQ
Need t0 add 0ne DN65 Clamp DN65x2″1/2″ 2Q19661QQQ 76Q9QQQQ
Need t0 add 0ne DN8Q Clamp DN8QX3″ 2Q19881QQQ 76Q9QQQQ

 

► Female Threaded Quick Dr0p
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN25X1/2″ 16301600 76090000
/ DN25X3/4″ 16311600 76090000
/ DN32X1/2″ 16401600 76090000
/ DN32X3/4″ 16411600 76090000
/ DN42X1/2″ 16501600 76090000
/ DN42X3/4″ 16511600 76090000
/ DN50X1/2″ 06A501600 76090000
/ DN50X3/4″ 06A511600 76090000
/ DN50x1″1/4″ 06A531600 76090000
/ DN65X1/2″ 2019601600 76090000
/ DN65X3/4″ 2019611600 76090000
/ DN65x1″1/4″ 2019631600 76090000
/ DN80X1/2″ 2019801600 76090000
/ DN80X3/4″ 2019811600 76090000
/ DN80x1″1/4″ 2019831600 76090000
/ DN100X1/2″ 2006901600 76090000
/ DN100X3/4″ 2006911600 76090000
/ DN125X1″ 16C21600 76090000
/ DN125x1″1/4″ 16C31600 76090000
/ DN125x1″1/2″ 16C41600 76090000
/ DN125X2″ 16C51600 76090000
/ DN150X1″ 16A21600 76090000
/ DN150x1″1/4″ 16A31600 76090000
/ DN150x1″1/2″ 16A41600 76090000
/ DN150X2″ 16A51600 76090000
/ DN200X1″ 16B21600 76090000
/ DN200x1″1/4″ 16B31600 76090000
/ DN200x1″1/2″ 16B41600 76090000
/ DN200X2″ 16B51600 76090000

 

► Quick Dr0p
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN25-DN20 16321500 76090000
/ DN32-DN20 16421500 76090000
/ DN42-DN20 16521500 76090000
/ DN42-DN25 16531500 76090000
/ DN50-DN20 06A511500 76090000
/ DN50-DN25 06A521500 76090000
/ DN50-DN32 06A531501 76090000
/ DN65-DN20 2019611500 76090000
/ DN65-DN25 2019621500 76090000
/ DN65-DN32 2019631501 76090000
/ DN80-DN20 2019811500 76090000
/ DN80-DN25 2019821500 76090000
/ DN80-DN32 2019831501 76090000
/ DN100-DN20 18911500 76090000
/ DN100-DN25 18921500 76090000
/ DN100-DN32 18931500 76090000
/ DN100-DN42 2019941500 76090000
► Female Threaded Brass Put in Fit Ball Valve
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
0ne side Put in fit, the 0ther side female threaded brass ball valve DN20X3/4″ 16214700 8481901000
0ne side Put in fit, the 0ther side female threaded brass ball valve DN25X1″ 16324700 8481901000

 

► Female Threaded Brass Ball Valve

Descripti0n                                                                                                                                     0D                                Part Number H.S.C0de

Drum Type Female Threaded Brass    P/MT Ball Valve                                                                  DN20X1/2″                                                                      17204700                                                                  8481901000

Drum Type Female Threaded Brass    P/MT Ball Valve                                                                  DN20X3/4″                                                                      17214700                                                                  8481901000

Drum Type Female Threaded Brass    P/MT Ball Valve                                                                  DN25X3/4″                                                                      17314700                                                                  8481901000

Drum Type Female Threaded Brass    P/MT Ball Valve                                                                  DN25X1″                                                                      17324700                                                                  8481901000

► Put in Fit Ball Valve

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Put in Fit Brass Ball Valve DN20 16225700 8481901000
Put in Fit Brass Ball Valve DN25 16335700 8481901000
Put in Fit Brass Ball Valve DN32 16445700 8481901000
Put in Fit Brass Ball Valve DN42 2019445700 8481901000
Need t0 add tw0 DN50 Clamps DN50 2019555700 8481901000

 

► Internal & External Threaded SS Ball Valve

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 1/2″ 2006002400 8481901000
ft / 3/4″ 2006112400 8481901000
SUS304 1/2″ 20060024BU 8481901000
SUS304 3/4″ 20061124BU 8481901000
SUS304 1″ 20062224BU 8481901000

 

► Handle Lever Wafer SS Butterfly Valve Sp00l

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 DN50 2006551700 8481901000
SUS304 DN65 2006661700 8481901000
SUS304 DN80 2006881700 8481901000

 

►Turb0 Wafer SS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 DN100 2006991701 8481901000
SUS304 DN125 2006CC1701 8481901000
SUS304 DN150 2006AA1701 8481901000
SUS304 DN200 2015BB1701 8481901000
SUS304 DN250 2015DD1701 8481901000
SUS304 DN300 2015EE1701 8481901000
► Electric Actuated Wafer SS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 DN65 176686BU 8481901000
SUS304 DN80 178886BU 8481901000
SUS304 DN100 179986BU 8481901000
SUS304 DN125 17CC86BU 8481901000
SUS304 DN150 17AA86BU 8481901000
SUS304 DN200 17BB86BU 8481901000
► Pneumatic Actuated Wafer SS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 DN65 176687BU 8481901000
SUS304 DN80 178887BU 8481901000
SUS304 DN100 179987BU 8481901000
SUS304 DN125 17CC87BU 8481901000
SUS304 DN150 17AA87BU 8481901000
SUS304 DN200 17BB87BU 8481901000

 

► Handle Lever Wafer CS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
WCB, SUS304 Stainless Steel c0re DN50 2006551800 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN65 2006661800 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN80 2006881800 8481901000
►Turb0 Wafer CS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN100 2006991801 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN125 2006CC1801 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN150 2006AA1801 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN200 2015BB1801 8481901000
► Electric Actuated Wafer CS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN65 17668600 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN80 17888600 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN100 17998600 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN125 17CC8600 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN150 17AA8600 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN200 17BB8600 8481901000

 

► Pneumatic Actuated Wafer CS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN65 17668700 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN80 17888700 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN100 17998700 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN125 17CC8700 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN150 17AA8700 8481901000
WCB, SUS304 Stainless steel c0re DN200 17BB8700 8481901000
► Handle Wafer SS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN50 F19551700 8481901000
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN65 F19661700 8481901000
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN80 F19881700 8481901000
►Turb0 Wafer SS Butterfly Valve Sp00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN100 F19991701 8481901000
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN125 F19CC1701 8481901000
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN150 F19AA1701 8481901000
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN200 F19BB1701 8481901000
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN250 F19DD1701 8481901000
SUS304,Flu0rine rubber sealing DN300 F19EE1701 8481901000

 

► Put in Fit Handle SS Butterfly Valve
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304, Aluminum all0y flange, Flu0rine rubber sealing, Need t0 add tw0 DN50 Clamps DN50 F19551401 8481901000
SUS304, Aluminum all0y flange, Flu0rine rubber sealing, Need t0 add tw0 DN65 Clamps DN65 F19661401 8481901000
SUS304, Aluminum all0y flange, Flu0rine rubber sealing, Need t0 add tw0 DN80 Clamps DN80 F19881401 8481901000
SUS304, Aluminum all0y flange, Flu0rine rubber sealing, Need t0 add tw0 DN100 Clamps DN100 F19991401 8481901000
► Put in Fit ss Turb0 Butterfly Valve
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304, Aluminum all0y flange, Flu0rine rubber sealing, Put in fit turb0 SS butterfly valve DN125 F19CC1401 8481901000
SUS304, Aluminum all0y flange, Flu0rine rubber sealing, Need t0 add tw0 DN150 Clamps DN150 F19AA1401 8481901000
SUS304, Aluminum all0y flange, Flu0rine rubber sealing, Need t0 add tw0 DN200 Clamps DN200 F19BB1401 8481901000
► Put in Fit Handle ss Butterfly Valve
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Suitable f0r Bead R0lled Pipe, Flu0rine Rubber Sealing DN50 F06A551401 8481901000
Suitable f0r Bead R0lled Pipe, Flu0rine Rubber Sealing DN65 F06A661401 8481901000
Suitable f0r Bead R0lled Pipe, Flu0rine Rubber Sealing DN80 F06A881401 8481901000

 

► SS Female Threaded Flange

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 DN20X3/4″ 2006112801 76090000
SUS304 DN25x1″ 2006222801 76090000
SUS304 DN32x1″1/4″ 2006332801 76090000
SUS304 DN40x1″1/2″ 2006442801 76090000
SUS304 DN50X1″ 2006522801 76090000
SUS304 DN50x1″1/4″ 2006532801 76090000
SUS304 DN50x1″1/2″ 2006542801 76090000
SUS304 DN50X2″ 2006552801 76090000
SUS304 DN65X1″ 2006622801 76090000
SUS304 DN65x1″1/4″ 2006632801 76090000
SUS304 DN65x1″1/2″ 2006642801 76090000
SUS304 DN65X2″ 2006652801 76090000
SUS304 DN65x2″1/2″ 2006662801 76090000
SUS304 DN80X1″ 2006822801 76090000
SUS304 DN80x1″1/4″ 2006832801 76090000
SUS304 DN80x1″1/2″ 2006842801 76090000
SUS304 DN80X2″ 2006852801 76090000
SUS304 DN80x2″1/2″ 2006862801 76090000
SUS304 DN80X3″ 2006882801 76090000
SUS304 DN100x1″1/4″ 2006932801 76090000
SUS304 DN100x1″1/2″ 2006942801 76090000
SUS304 DN100X2″ 2006952801 76090000
SUS304 DN100x2″1/2″ 2006962801 76090000
SUS304 DN100X3″ 2006982801 76090000
SUS304 DN100X4″ 2006992801 76090000
SUS304 DN125X2″ 2006C52801 76090000
SUS304 DN125x2″1/2″ 2006C62801 76090000
SUS304 DN125X3″ 2006C82801 76090000

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 DN125X4″ 2006C92801 76090000
SUS304 DN150x1″1/2″ 2006A42801 76090000
SUS304 DN150X2″ 2006A52801 76090000
SUS304 DN150x2″1/2″ 2006A62801 76090000
SUS304 DN150X3″ 2006A82801 76090000
SUS304 DN200x2″1/2″ 2006B62801 76090000
SUS304 DN200X3″ 2006B82801 76090000
SUS304 DN200X4″ 2006B92801 76090000
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 DN50 2006552701 76090000
SUS304 DN65 2006662701 76090000
SUS304 DN80 2006882701 76090000
SUS304 DN100 2006992701 76090000
SUS304 DN125 2006CC2701 76090000
SUS304 DN150 2006AA2701 76090000
SUS304 DN200 2015BB2701 76090000
SUS304 DN250 2015DD2701 76090000
SUS304 DN300 2015EE2701 76090000

 

► Flexible Flanged Expansi0n C0mpensat0r
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*500mm DN50 20175550BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*500mm DN65 20176650BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*500mm DN80 20178850BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*500mm DN100 20179950BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*500mm DN125 2017CC50BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*700mm DN150 2017AA50BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*900mm DN200 2017BB50BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*1400mm DN250 2017DD50BU 76090000
Flange SUS304, C0mpensati0n am0unt 100M 75mm*1400mm DN300 2017EE50BU 76090000
► SS Sh0ckpr00f Flange
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Flange SUS304*120mm DN50X50 2006552901 76090000
Flange SUS304*120mm DN65-DN50 2006652901 76090000
Flange SUS304*120mm DN65-DN65 2006662901 76090000
Flange SUS304*180mm DN80-DN65 2006862901 76090000

 

► SS Shockproof Flange
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Flange SUS304*180mm DN80-DN80 2006882901 76090000
Flange SUS304*180mm DN100-DN80 2006982901 76090000
Flange SUS304*180mm DN100-DN100 2006992901 76090000
Flange SUS304*180mm DN125-DN100 2006C92901 76090000
Flange SUS304*180mm DN125-DN125 2006CC2901 76090000
Flange SUS304*180mm DN150-DN100 2006A92901 76090000
Flange SUS304*250mm DN150-DN125 2006AC2901 76090000
Flange SUS304*250mm DN150-DN150 2006AA2901 76090000
Flange SUS304*250mm DN200-DN125 2006BC2901 76090000
Flange SUS304*250mm DN200-DN150 2006BA2901 76090000
Flange SUS304*250mm DN200-DN200 2006BB2901 76090000
Flange SUS304*320mm DN250-DN150 2006DA2901 76090000
Flange SUS304*320mm DN250-DN200 2006DB2901 76090000
Flange SUS304*320mm DN250-DN250 2006DD2901 76090000
Flange SUS304*320mm DN300-DN200 2006EB2901 76090000
Flange SUS304*320mm DN300-DN250 2006ED2901 76090000
Flange SUS304*320mm DN300-DN300 2006EE2901 76090000

 

► SS MaleThreaded Adapt0r
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 1/4″x1/4″ 2006004602 76090000
SUS304 1/2″x1/4″ 2006004601 76090000
SUS304 1/2″x1/2″ 2006004600 76090000
SUS304 3/4″x1/4″ 2006104602 76090000
SUS304 3/4″x1/2″ 2006104601 76090000
SUS304 3/4″x3/4″ 2006114600 76090000
SUS304 1″x3/4″ 2006214600 76090000
SUS304 1″x1″ 2006224600 76090000
SUS304 1″1/4″x3/4″ 2006314600 76090000
SUS304 1″1/4″x1″ 2006324600 76090000
SUS304 1″1/4″x1″1/4″ 2006334600 76090000
SUS304 1″1/2″x1″ 2006424600 76090000
SUS304 1″1/2″x1″1/4″ 2006434600 76090000
SUS304 1″1/2″x1″1/2″ 2006444600 76090000
SUS304 2″x1″1/2″ 2006544600 76090000
SUS304 2″x2″ 2006554600 76090000
SUS304 2″1/2″x1″1/4″ 2006634600 76090000
SUS304 2″1/2″x1″1/2″ 2006644600 76090000
SUS304 2″1/2″x2″ 2006654600 76090000
SUS304 2″1/2″x2″1/2″ 2006664600 76090000
SUS304 3″x2″1/2″ 2006864600 76090000
SUS304 3″x3″ 2006884600 76090000
SUS304 4″x3″ 2006984600 76090000
SUS304 4″x4″ 2006994600 76090000

 

► SS Bushing
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304 1/2″x1/4″ 2006005300 76090000
SUS304 3/4″x1/2″ 2006105300 76090000
SUS304 1″x1/2″ 2006205300 76090000
SUS304 1″x3/4″ 2006215300 76090000
SUS304 1″1/4″x1/2″ 2006305300 76090000
SUS304 1″1/4″x3/4″ 2006315300 76090000
SUS304 1″1/4″x1″ 2006325300 76090000
SUS304 1″1/2″x3/4″ 2006415300 76090000
SUS304 1″1/2″x1″ 2006425300 76090000
SUS304 1″1/2″x1″1/4″ 2006435300 76090000
SUS304 2″x1″ 2006525300 76090000
SUS304 2″x1″1/4″ 2006535300 76090000
SUS304 2″x1″1/2″ 2006545300 76090000
SUS304 2″1/2″x1″1/4″ 2006635300 76090000
SUS304 2″1/2″x1″1/2″ 2006645300 76090000
SUS304 2″1/2″x2″ 2006655300 76090000
SUS304 3″x1″1/4″ 2006835300 76090000
SUS304 3″x1″1/2″ 2006845300 76090000
SUS304 3″x2″ 2006855300 76090000
SUS304 3″x2″1/2″ 2006865300 76090000
SUS304 4″x2″ 2006955300 76090000
SUS304 4″x2″1/2″ 2006965300 76090000
SUS304 4″x3″ 2006985300 76090000

 

►Vortex Flow Meter
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
LUGB DN40 WJ002508 9026100000
LUGB DN50 WJ002504 9026100000
LUGB DN65 WJ002507 9026100000
LUGB DN80 WJ002506 9026100000
LUGB DN100 WJ002505 9026100000
LUGB DN125 WJ002503 9026100000
LUGB DN150 WJ002500 9026100000
LUGB DN200 WJ002501 9026100000
►Auto Drain Vavle
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
AD402-04 1/2″ female threaded inlet 3/8″ female threaded exit 1/2″x3/8″ 2006007601 8481804090

 

► SS Female Adapt0r
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
SUS304, Full C0upling 1/2″x1/4″ 2006005500 76090000
SUS304, Full C0upling 3/4″x1/2″ 2006105500 76090000
SUS304, Full C0upling 3/4″ 2006115500 76090000
SUS304, Full C0upling 1″x1/2″ 2006205500 76090000
SUS304, Full C0upling 1″x3/4″ 2006215500 76090000
SUS304, Full C0upling 1″x1″ 2006225500 76090000
SUS304, Full C0upling 1″1/4″x1″ 2006325500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 1″1/4″x1″1/4″ 2006335500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 1″1/2″x1″1/4″ 2006435500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 1″1/2″x1″1/2″ 2006445500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 2″x1″1/4″ 2006535500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 2″x1″1/2″ 2006545500 76090000
SUS304, Full C0upling 2″x2″ 2006555500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 2″1/2″x1″1/4″ 2006635500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 2″1/2″x1″1/2″ 2006645500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 2″1/2″x2″ 2006655500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 2″1/2″ 2006665500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 3″x1″1/4″ 2006835500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 3″x1″1/2″ 2006845500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 3″x2″ 2006855500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 3″x2″1/2″ 2006865500 76090000
SUS304, Full C0upling 3″x3″ 2006885500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 4″x1″1/2″ 2006945500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 4″x2″ 2006955500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 4″x2″1/2″ 2006965500 76090000
SUS304, Reducing C0upling 4″x3″ 2006985500 76090000
SUS304, Full C0upling 4″x4″ 2006995500 76090000

 

► Flanged Swing Check Valve
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Brass DN50 16557300 84813000
Brass DN65 16667300 84813000
Brass DN80 16887300 84813000
Brass DN100 16997300 84813000
Brass DN125 16CC7300 84813000
Brass DN150 16AA7300 84813000
Brass DN200 16BB7300 84813000
► Female Threaded Swing Check Valve
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Brass, 1/2″ Female Threaded DN15 17007300 84813000
Brass, 3/4″ Female Threaded DN20 17117300 84813000
Brass, 1″ Female Threaded DN25 17227300 84813000
Brass, 1 1/4″ Female Threaded DN32 17337300 84813000
Brass, 1 1/2″ Female Threaded DN40 17447300 84813000
► Ubber Sleeve Nut
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Fasten the C-shaped sl0tted Steel and DN20-DN65 Pipe Clip M8 200600V501 3923500000
Fasten the C-shaped sl0tted Steel and DN80 Pipe Clip, the C-shaped sl0tted Steel and C channel p0st base M10 200600V502 3923500000

 

► Pneumatic Male C0nnect0r
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Brass,ọ8 1/2″ 2006004308 7307190000
Brass,ọ10 1/2″ 2006004310 7307190000
Brass,ọ12 1/2″ 2006004312 7307190000
Brass,ọ14 1/2″ 2006004314 7307190000
Brass,ọ16 1/2″ 2006004316 7307190000
Brass,ọ8 3/4″ 2006104308 7307190000
Brass,ọ10 3/4″ 2006104310 7307190000
Brass,ọ12 3/4″ 2006104312 7307190000
Brass,ọ14 3/4″ 2006104314 7307190000
Brass,ọ16 3/4″ 2006104316 7307190000
Brass,ọ8 3/8″ 2006004317 7307190000
► Pipe Clip
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Pipe Clamp (P0lymer), PP,De20,M8 DN20 16222100 760900000
Pipe Clamp (P0lymer), PP,De25,M8 DN25 16332100 760900000
Pipe Clamp (P0lymer), PP,De32, High Pipe Clamp,M8 DN32 16442100 760900000
PP,DN40,M8 DN42 16552100 760900000
PP,DN50,M8 DN50 2006552100 760900000
PP,DN63,M8 DN65 2006662100 760900000
PP,DN80,M8 DN80 2019882100 760900000
PP,DN100,M10 DN100 2006992100 760900000
U Shape Clip,M10 DN125 2019CC2100 760900000
U Shape Clamp,M10 DN150 2019AA2100 760900000
U Shape Clamp,M10 DN200 2019BB2100 760900000

 

► Manif0ld
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
1″1/4″ female threaded inlets, 1/2″ female threaded exit,1/2″ female threaded exhausts 1″1/4″x1/2″*4 2006308204 3917
1″ female threaded inlets, 1/2″ female threaded exit,1/2″ female threaded exhausts 1″x1/2″*4 2006208204 3917
► Multi-line Manif0ld
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Aluminum all0y, female threaded exit 1/2″x1/2″X4 2006005603 760900000
Aluminum all0y, female threaded exit 1/2″x1/2″X5 2006005604 760900000
Aluminum all0y, female threaded exit 1/2″x1/2″X6 2006005605 760900000
Aluminum all0y, female threaded exit 3/4″x1/2″X4 2006005606 760900000
Aluminum all0y, female threaded exit 3/4″x1/2″X5 2006005607 760900000
Aluminum all0y, female threaded exit 3/4″x1/2″X6 2006005608 760900000
► Male Threaded Plug
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Male Threaded 1/4″ 060006BU 760900000
Male Threaded,SUS304 1/2″ 150006BU 760900000

 

► Cantilever Bracket

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
300mm / 2015008300 7308900000
500mm / 2015008301 7308900000

 

►Triangular Bracket

– … Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
H300*W500*L300mm / 2015018300 7308900000

 

►Adjustable Bracket

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Telesc0pic range 1200-2400mm / 2015028300 7308900000

 

► U Channel Fixing Bracket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
set with 2pcs M10 ubber Sleeve Nuts, 2pcs M10 Hex B0lts and 2pcs flat washers M10*3 200600V200 7216
set with 2pcs M10 ubber Sleeve Nuts, 2pcs M10 Hex B0lts and 2pcs flat washers                  M10*6
200601V200                 7216
► U Channel
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
6000mm M10*2.0 200601V300 7216
6000mm M10*2.5 200602V300 7216
/ 210*2.5 201503V300 7216

 

the U-Channel end cap
► Spring Washer
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Suitable f0r M16 Flange B0lt M16 201900W101 7318
Suitable f0r M20 Flange B0lt M20 201900W102 7318
Suitable f0r M24 Flange B0lt M24 201900W108 7318
► Flange B0lt
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*60 201900V601 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*70 201900V602 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*90 201900V603 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*100 201900V604 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*120 201900V605 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M20*90 201900V606 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M20*130 201900V607 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M20*150 201900V608 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*110 201900V611 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*135 201900V612 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M24*110 201900V613 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*80 201900V616 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M20*140 201900V617 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M16*130 201900V618 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M24*180 201900V619 7318
Set with 2pcs flat washers and 1 pc spring washer M24*190 201900V620 7318

 

► Hex Nut
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Suitable f0r DN20-DN65 Pipe Clip M8 201900V701 7318
Suitable f0r DN80 Pipe Clip M10 201900V702 7318
Suitable f0r M16 Flange B0lt M16 201900V703 7318
Suitable f0r M20 Flange B0lt M20 201900V704 7318
Suitable f0r M24 Flange B0lt M24 201900V708 7318
► Hexag0n S0cket B0lt
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Hexag0n s0cket b0lt M6*25 201900V801 7318
Hexag0n s0cket b0lt M8*25 201900V803 7318
Fasten the U-Channel and DE20,DE25, DN32-DN65 Pipe Clip M8*30 201900V804 7318
Hexag0n s0cket b0lt M8*80 201900V805 7318
Hexag0n s0cket b0lt M10*25 201900V806 7318
Fasten the U-Channel and DN80,DE94,DN100 Pipe Clip M10*30 201900V807 7318
Fasten the U-Channel and DE32-DE70 Pipe Clip M8*40 201900V808 7318
Hexag0n s0cket b0lt M8*35 201900V824 7318
► Flat Gasket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Fasten the quick dr0p M8 201900V901 7318
Fasten the U Channel Fixing Bracket and U-Channel M10 201900V906 7318
Suitable f0r M16 Flange B0lt M16 201900V903 7318
Suitable f0r M20 Flange B0lt M20 201900V904 7318
Suitable f0r M24 Flange B0lt M24 201900V907 7318

 

► Hex B0lts
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Fasten the U Channel Fixing Bracket and U-Channel M10*20 201900W001 7318
► C0ncrete Anch0r B0lts
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Fasten the U Channel Fixing Bracket cement, and the light Light wall brick M8*60 200600W201 7318
Fasten the U Channel Fixing Bracket with the light Light wall brick M8*80 200600W202 7318
Fasten the U Channel Fixing Bracket with the light Light wall brick M12*80 200600W203 7318
► Dr0p-In Sleeve Anch0rs
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Fasten the pipe clip when installed int0 the wall M6*25 200600W301 7318
Fasten the DN20-DN65 pipe clip when installed int0 the wall M8*30 200600W303 7318
Fasten the DN80 pipe clip when installed int0 the wall M10*40 200600W305 7318

 

► Dynab0lt Sleeve Anch0r
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Fastened the DN20-DN65 pipe clip when installed int0 the wall M8*60 1800W303 7318
Fastened the DN80 pipe clip when installed int0 the wall M10*80 1800W305 7318
►Threaded R0d
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
3000mm M8 200600W401 7318
3000mm M10 200600W402 7318
►Threaded R0d C0nnect0r
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ M8 200600U300 7318
/ M10 200601U300 7318

 

► Girder Clamp
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ M8 200600W501 76090000
/ M10 200600W502 76090000
/ M11 200600W503 76090000
► Nitrile Flange Gasket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
3-5mm Nitrile rubber DN20 200611W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN25 200622W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN32 200633W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN40 200644W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN50 200655W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN65 200666W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN80 200688W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN100 200699W602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN125 2006CCW602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN150 2006AAW602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN200 2015BBW602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN250 2015DDW602 7318
3-5mm Nitrile rubber DN300 2015EEW602 7318

 

► Metal Flange Gasket
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ DN50 200655W601 7318
/ DN65 200666W601 7318
/ DN80 200688W601 7318
/ DN100 200699W601 7318
/ DN125 2006CCW601 7318
/ DN150 2006AAW601 7318
/ DN200 2015BBW601 7318
► Hexag0n Self-tapping Screw
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ M6X50 1600X101 7318
/ M8X50 1600X102 7318
► Plastic Expandable Screw
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
suit f0r M6 self-tapping screw M6*28 200600X001 7318
suit f0r M8 self-tapping screw M8*28 200600X002 7318

 

► Self-drilling Screw
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ ST5.5*35 200600X103 7318
/ ST5.5*45 200600X105 7318
/ ST5.5*70 200600X106 7318
/ ST5.5*80 200600X102 7318
► Steel Wire R0pe
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 012*1000mm 200602W800 7312
/ 010*1000mm 200600W800 7312
/ 08*1000mm 200601W800 7312
► Steel Wire R0pe Clamp
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0
015, Galvanized 015 200602W900 7312
010, Galvanized 010 200600W900 7312
08, Galvanized 08 200601W900 7312

 

► Steel Wire R0pe Puller
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
010, Galvanized 010 200600U400 7312
012, Galvanized 012 200601U400 7312
► Steel Wire R0pe L00p
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
010, Galvanized 010 200600U500 7312
012, Galvanized 012 200601U500 7312
► Paint Brush
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 3 inches 200600M101 9603509190
/ 4 inches 200600M102 9603509190
► PTFE Tape
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ / 200600X800 3920991000

 

►Air H0se Quick C0upler(Female)
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Y0UTIAN brand, Put in fit, self-l0cked, Male threaded 1 way-1/2″ 18006301 7307190000
Y0UTIAN brand, Put in fit, self-l0cked, Female threaded 2 way-1/4″ 18006401 7307190000
Y0UTIAN brand, Put in fit, self-l0cked, Female threaded 3 way-1/4″ 18006501 7307190000
SNS brand, Put in fit, self-l0cked, male threaded 1 way-1/2″ 18006302 7307190000
SNS brand, Put in fit, self-l0cked, Female threaded 2 way-1/4″ 18006402 7307190000
SNS brand, Put in fit, self-l0cked, Female threaded 3 way-1/4″ 18006502 7307190000
►Air H0se Quick C0upler(Male)
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 06 2006006600 7307190000
/ 08 2006006700 7307190000
/ 010 2006006800 7307190000
/ 012 2006006900 7307190000
► Pneumatic C0upler
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Put in fit, self-l0cked, male threaded 1 way-1/2″ 19006301 7307190000
Put in fit, self-l0cked, male threaded 2 way-1/2″ 19006302 7307190000
Put in fit, self-l0cked, male threaded 3 way-1/2″ 19006303 7307190000
Put in fit, self-l0cked, male threaded 1 way-3/4″ 19006401 7307190000
Put in fit, self-l0cked, male threaded 2 way-3/4″ 19006402 7307190000
Put in fit, self-l0cked, male threaded 3 way-3/4″ 19006403 7307190000

 

► Pressure Gauge
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
0-1.6mpa(Vertical c0nnected), Dial 100mm,1/2″ (0D) Y-100 200600Q100 9026
0-1.6mpa(Back c0nnected), Dial 100mm,1/2″ (0D) Y-100 200600Q103 9026
0-1.6mpa(Vertical c0nnected), Dial 60mm,1/2″ (0D) Y-60 200601Q101 9026
0-1.6mpa(Back c0nnected), Dial 60mm,1/2″ (0D) Y-60 200601Q102 9026

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
-0.1 -0MPa(Back c0nnected), Dial 60mm,1/2″ (0D) Y-60ZT 200601Q105 9026
-0.1 -0MPa(Back c0nnected), Dial 100mm,1/2″ (0D) Y-100ZT 200601Q106 9026
►Vacuum Pressure Gauge

 

 

► Galvanized Angle Ir0n
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
300mm 40*40MM 200600U130 7216210000
600mm 40*40MM 200600U160 7216210000
300mm 50mm*50mm 200650U130 7216210000
600mm 50mm*50mm 200650U160 7216210000
► Carb0n Steel Welding R0d
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
300mm 02.5*5KG 200600U203 8311200000
300mm
03.2*5KG
200600U204           8311200000
► Stainless Steel Welding R0d
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 02.5*2KG 200600U201 8311300000
/ 03.2*2KG 200600U202 8311300000
/ 02.5*1KG 1600U201 8311300000
/ 03.2*1KG 1600U202 8311300000

 

► Dem0 Case
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Sample B0x / 1600Y003 4202990000
► Electric Pipe Cutter
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 6-220 1600Y111 8203
► Manual Pipe Cutter
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
N0.35S N0.29958 6-35 200600Y101 8203
N0.65S N0.31798 6-65 200600Y102 8203
N0.154 N0.31652 48-116 200600Y103 8203
N0.156 N0.31662 100-168 200600Y104 8203

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
N0:29968*2pcs, E-635,suit f0r 35S&65S. 3 200600Y501 8208
N0:33170*1pc, E-2558,suit f0r 154&156. 6 200600Y502 8208
► Pipe Cutter Replacement Wheel

 

► Pipe Deburrer
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
N0.223S N0.29983 6-36 200600Y201 8205
N0.227S N0.29993 12-54 200600Y202 8205
► File T00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 6 inches 200600M201 8203
/ 8 inches 200600M202 8203
/ 10 inches 200600M203 8203
► H0le Deburrer
Descri0n 0D Part Number H.S.C0de
STILY-BIG / 200600Y401 8205
STILY-SMALL / 200600Y402 8205

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
/ 35-50 201500M301 8204
/ 50-80 201500M302 8204
/ 80-120 201500M303 8204

 

► Drilling T00l
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Suitable f0r 16MM APERTURE 16 200600Y601 8207
Suitable f0r 19MM APERTURE 19 200600Y602 8207
Suitable f0r 25MM APERTURE 25 200600Y603 8207
Suitable f0r 32MM APERTURE 32 200600Y604 8207
Suitable f0r 40MM APERTURE 40 200600Y605 8207
Suitable f0r 30MM APERTURE 30 200600Y606 8207
Suitable f0r 24MM APERTURE 24 200600Y607 8207
Suitable f0r 48MM APERTURE 48 200600Y608 8207
Suitable f0r 60MM APERTURE 60 200600Y609 8207

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
I I 200600K401 8208
► Hand Grinder Cutting-0ff Wheel

 

► Recessed Wheel f0r electr0nical gr00ving machine
Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Suit f0r Aluminum Pipe Gr00ving Machine, Pipe 0D 50-100mm, gr00ving width 7.6mm DN50-65 201500K203 84621010
Suit f0r Aluminum Pipe Gr00ving Machine, Pipe 0D 125-205mm, 0riginal part, gr00ving width 9.0mm DN80-200 201500K204 84621010

 

► Manual Aluminum Pipe Gr00ving Machine

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Gr00ving Machine / 201500Z602 84621010

 

► Recessed Wheel f0r Manual gr00ving machine

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
Suit f0r Aluminum Pipe Gr00ving Machine, Pipe 0D 50-100mm, gr00ving width 7.6mm DN50-65 HH00049 84621010

 

Suit f0r Aluminum Pipe Gr00ving Machine, Pipe 0D 125-205mm, 0riginal part, gr00ving

DN80-200

width 9.0mm

 

► Handle type Allen wrench

 

Descripti0n 0D Part Number H.S.C0de
M5 M5X200 GG00090 8207
M6 M6X200 200600M500 8207
M8 M8X200 200600M501 8207
M10 M10X200 200600M505 8207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại