Mặt bích liên kết

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Mặt bích liên kết

Thiết kế kết nối nhanh
Độ tin cậy và tuổi thọ cao
Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn.
Mô-đun và có thể tái sử dụng.
100% vật liệu có thể tái chế & không cháy.

Mặt bích ren cái SS

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 5228 01 50×1″ 10 76090000 SUS304
2006 5328 01 50×1″1/4″ 10 76090000 SUS304
2006 5428 01 50×1″1/2″ 10 76090000 SUS304
2006 5528 01 50×2″ 10 76090000 SUS304
2006 6228 01 63×1″ 8 76090000 SUS304
2006 6328 01 63×1″1/4″ 8 76090000 SUS304
2006 6428 01 63×1″1/2″ 8 76090000 SUS304
2006 6528 01 63×2″ 8 76090000 SUS304
2006 6628 01 63×2″1/2″ 8 76090000 SUS304
2006 8228 01 80×1″ 6 76090000 SUS304
2006 8328 01 80×1″1/4″ 6 76090000 SUS304
2006 8428 01 80×1″1/2″ 6 76090000 SUS304
2006 8528 01 80×2″ 6 76090000 SUS304
2006 8628 01 80×2″1/2″ 6 76090000 SUS304
2006 8828 01 80×3″ 4 76090000 SUS304
2006 9328 01 100×1″1/4″ 4 76090000 SUS304
2006 9428 01 100×1″1/2″ 4 76090000 SUS304
2006 9528 01 100×2″ 4 76090000 SUS304
2006 9628 01 100×2″1/2″ 4 76090000 SUS304
2006 9828 01 100×3″ 4 76090000 SUS304
2006 9928 01 100×4″ 4 76090000 SUS304
2006 C528 01 125×2″ 2 76090000 SUS304
2006 C628 01 125×2″1/2″ 2 76090000 SUS304
2006 C828 01 125×3″ 2 76090000 SUS304
2006 C928 01 125×4″ 2 76090000 SUS304
2006 A428 01 150×1″1/2″ 1 76090000 SUS304
2006 A528 01 150×2″ 1 76090000 SUS304
2006 A628 01 150×2″1/2″ 1 76090000 SUS304
2006 A828 01 150×3″ 1 76090000 SUS304
2006 B628 01 200×2″1/2″ 1 76090000 SUS304
2006 B828 01 200×3″ 1 76090000 SUS304
2006 B928 01 200×4″ 1 76090000 SUS304

 

Mặt bích nhôm tròn

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
06A 5526 01 50×50 13 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 6626 01 65×63 12 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 8526 01 80×50 10 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 8626 01 80×63 10 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 8826 01 80×80 7 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 9626 01 100×63 6 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 9826 01 100×80 5 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
2015 9926 00 100×100 6 76090000 Aluminum alloy, need to match 1 set of DN100 equal sockets
F16 CC26 00 125×125 2 76090000 DN125 Flange Joint
2015 A926 00 150×100 4 76090000 Aluminum alloy, need to match 1 set of DN100 Equal Socket
16 AA26 00 150×150 4 76090000 Aluminum alloy, need to match 1 set of DN150 Equal Socket
2015 BB26 00 200×200 2 76090000 Aluminum alloy, need to match 1 set of DN200 Equal Socket

 

Mặt bích giảm tốc SS

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 BA58 01 200×150 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges
2006 BC58 01 200×125 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges
2006 B958 01 200×100 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges
2006 AC58 01 150×125 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges
2006 A958 01 150×100 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges
2006 A858 01 150×80 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges
2006 C958 01 125×100 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges
2006 9858 01 100×80 1 76090000 Both ends Welded with SUS304 flanges

 

Bộ bù mở rộng mặt bích linh hoạt

Part Number øD Length(mm) Qty/Box H.S.Code Description
2017 5550 BU 50 500 2 76090000 Flange SUS304, Compensation amount 100M 75mm
2017 6650 BU 65 500 2 76090000 Flange SUS304, Compensation amount 100M  75mm
2017 8850 BU 80 500 1 76090000 Flange SUS304, Compensation amount 100M 75mm
2017 9950 BU 100 500 1 76090000 Flange SUS304, Compensation amount 100M 75mm
2017 CC50 BU 125 500 1 76090000 Flange SUS304, Compensation amount 100M 75mm
2017 AA50 BU 150 700 1 76090000 Flange SUS304, Compensation amount 100M 75mm
2017 BB50 BU 200 900 1 76090000 Flange SUS304, Compensation amount 100M 75mm

Mặt bích chống va đập SS

Part Number øD Length(mm) Qty/Box H.S.Code Description
2006 5529 01 50×50 120 2 76090000 Flange SUS304
2006 6529 01 65×50 120 2 76090000 Flange SUS304
2006 6629 01 65×65 120 2 76090000 Flange SUS304
2006 8629 01 80×65 180 1 76090000 Flange SUS304
2006 8829 01 80×80 180 1 76090000 Flange SUS304
2006 9829 01 100×80 180 1 76090000 Flange SUS304
2006 9929 01 100×100 180 1 76090000 Flange SUS304
2006 C929 01 125×100 180 1 76090000 Flange SUS304
2006 CC29 01 125×125 180 1 76090000 Flange SUS304
2006 A929 01 150×100 180 1 76090000 Flange SUS304
2006 AC29 01 150×125 250 1 76090000 Flange SUS304
2006 AA29 01 150×150 250 1 76090000 Flange SUS304
2006 BC29 01 200×125 250 1 76090000 Flange SUS304
2006 BA29 01 200×150 250 1 76090000 Flange SUS304
2006 BB29 01 200×200 250 1 76090000 Flange SUS304

Sản phẩm cùng loại