Cút nối ống nhôm FST

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Cút nối ống nhôm FST

Thiết kế kết nối nhanh chóng.
Độ tin cậy và tuổi thọ cao.
Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn.
Mô-đun và có thể tái sử dụng.
100% vật liệu có thể tái chế & không cháy.

Cút nối thường dùng cho việc nối 02 đường ống có cùng kích thước đường kính

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1622 0200 20 30 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1633 0200 25 16 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1644 0200 32 20 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  4402 00 40 18 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  5502 01 50 13 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  6602 01 63 8 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8802 01 80 4 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
2015 9902 01 100 6 76090000 SPCD, DN100, suitable for bead rolled pipe
F16  CC02 00 125 1 76090000 Square equal socket, suitable for bead rolled pipe
2015 AA02 01 150 3 76090000 Suitable for bead rolled pipe
2015 BB02 01 200 1 76090000 Suitable for bead rolled pipe

 

Cút nối giảm, dùng cho kết nối 02 đường ống không cùng kích thước đường kính

Part Number øDx ød Qty/Box H.S.Code Description
1632 0900 25×20 24 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1642 0900 32×20 24 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1643 0900 32×25 20 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  4309 00 40×32 20 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  5409 01 50×40 36 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  6509 01 63×50 30 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8509 01 80×50 18 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8609 01 80×63 15 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
2015 9509 01 100×50 14 76090000 One side straight plug, the other side  match a set of  DN100 equal sockets, suitable for bead rolled pipe
2015 9609 01 100×63 8 76090000 One side straight plug, the other side  match a set of  DN100 equal sockets, suitable for bead rolled pipe
2015 9809 01 100×80 8 76090000 One side straight plug, the other side  match a set of  DN100 equal sockets, suitable for bead rolled pipe
F16  C909 00 125×100 4 76090000 DN125-100 square reducing socket
2015 A909 00 150×100 6 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 1 set of  DN150 equal sockets and 1 set of DN100 equal sockets
2015 AC09 00 150×125 6 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 1 set of  DN150 equal sockets and 1 set of DN125 equal sockets
16B  90900 200×100 2 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 1 set of  DN200 equal sockets and 1 set of DN100 equal sockets
2015 BC09 00 200×125 4 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 1 set of  DN200 equal sockets and 1 set of DN125 equal sockets
16B  A090 0 200×150 2 76090000 Suitable for bead rolled pipe, need to match 1 set of  DN200 equal sockets and 1 set of DN150equal sockets, lathe

Sản phẩm cùng loại