Đầu chụp - End cap

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Đầu chụp – End cap

Thiết kế kết nối nhanh chóng.
Độ tin cậy và tuổi thọ cao.
Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn.
Mô-đun và có thể tái sử dụng.
100% vật liệu có thể tái chế & không cháy.

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1620 0600 20 50 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1630 0600 25 36 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
1640 0600 32 30 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  4006 00 40 36 76090000 Aluminum washer, with stainless steel internals
06A  5006 01 50 30 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  6006 01 63 15 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A  8006 01 80 9 76090000 Auminum washer, suitable for bead rolled pipe
2015 9006 00 100 18 76090000 Need to match 1 set of DN100 equal sockets
F16  C006 00 125 4 76090000 Square end cap
16A0 0600 150 4 76090000 Need to match 1 set of DN150 equal sockets
16B0 0600 200 6 76090000 Need to match 1 set of DN200 equal sockets

Sản phẩm cùng loại