Bình tích khí 180L

Bình tích khí 180L

Mô tả

Bình tích khí 180L

Kích thước: 1,7×0,4m

Phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp