Bình tích khí 1000L

Mô tả

Bình tích khí 1000L

Kích thước: 2,5×0.8m

Phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp