Bình tích khí 100L

Mô tả

Bình tích khí 100L

Kích thước: 1,30×0,35m

Phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp