Bình tích khí 500L

Mô tả

Bình tích khí 500L

Kích thước: 1,9×0.6m

Phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp