Bình tích khí 230L

Bình tích khí 230L

Mô tả

Bình tích khí 230L

Kích thước: 1,7×0,45m

Phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp