Bình tích khí 330L

Mô tả

Bình tích khí 330L

Kích thước: 1,9×0.5m

Phụ kiện: Van an toàn, van xả và đồng hồ áp