Hệ thống giám sát VX

Chỉ cần thêm Mô-đun VX vào bất kỳ mạng X8I hoặc X12I nào, hoàn thành một số cấu hình cơ bản, kết nối với Mạng cục bộ (LAN) và xem hệ thống khí nén của bạn trên PC. Không cần phần mềm đặc biệt – chỉ cần sử dụng trình duyệt web tiêu chuẩn như Trình duyệt web IE. Với System Visualization, bạn có thể giám sát các thông số thiết bị và hệ thống quan trọng, đi sâu vào từng máy nén để xem trạng thái hoạt động và được cảnh báo về bất kỳ thông báo cảnh báo nào. Ngoài ra, tùy thuộc vào mức độ bảo mật, người dùng có thể tùy chỉnh cấu hình các điểm đặt kiểm soát áp suất, trình tự và lịch trình của máy nén, chọn ưu tiên sử dụng máy nén và thậm chí một số chức năng điều khiển từ xa đặc biệt… tất cả từ một PC được kết nối. Quản lý và xem hệ thống khí nén của bạn chưa bao giờ được dễ dàng hơn!

Mô tả

Hệ thống giám sát VX

Hệ thống giám sát VX
Hệ thống giám sát VX

Hệ thống giám sát VX

 • Trạng thái và kiểm soát hệ thống

 • Giám sát / báo cáo hiệu suất hệ thống

 • Giám sát tình trạng thiết bị

 • Lập kế hoạch bảo trì thiết bị

 • Công cụ vẽ đồ thị và xu hướng

 • Công cụ báo cáo

 • Nhật ký sự kiện có thể định cấu hình

 • Giám sát cảnh báo và báo động

 • nhắn tin email

 • Cấu hình trường đầy đủ

 

 • System status and control

 • System performance monitoring / reporting

 • Equipment status monitoring

 • Equipment maintenance scheduler

 • Graphing and trending tools

 • Reporting tools

 • Configurable event logs

 • Warning and alarm monitoring

 • Email messaging

 • Fully field configurable

 

Hệ thống giám sát VX

Hệ thống giám sát VX

Hệ thống giám sát VX