Hệ thống vệ sinh khí

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Hệ thống vệ sinh khí

Hệ thống vệ sinh khí
Hệ thống vệ sinh khí

Nguyên tắc

Khí quyển bảo vệ còn được gọi là hệ thống khí quyển bảo vệ nitơ và khí hydro, bao gồm máy tạo hydro, máy tạo nitơ và đơn vị hỗn hợp hydro / hydro. N2 có độ tinh khiết cao và khí crackinh amoniac tinh khiết sẽ chảy vào bình chứa khí hỗn hợp thông qua các van điều chỉnh và lưu lượng kế định mức, trở thành khí bảo vệ mà quá trình sản xuất cần có. Và tỷ lệ khí có thể được thay đổi theo yêu cầu khác nhau của nhu cầu sản xuất, đây là loại khí OSP tốt cho sản xuất.

__________________________________________________________________________________________________

Principle

Protective gas atmosphere is also known as nitrogen and hydrogen gas protective atmosphere system, consisting of the hydrogen generator, nitrogen generator and hydrogen/hydrogen mixture unit. High purity N2 and purified ammonia cracking gas will flow into the mixed gas tank through adjustable valves and rated flowmeter, becoming the protective gas atmosphere that the production lined needed. And the gas ratio can be modified according to the different requirement of the production needs, which is a good OSP gases for manufacturing.

Sản phẩm cùng loại