Hệ thống thu hồi Hydro cho lò ủ

Hệ thống thu hồi Hydro cho lò ủ

Mô tả

Hệ thống thu hồi Hydro cho lò ủ

Hệ thống thu hồi Hydro cho lò ủ
Hệ thống thu hồi Hydro cho lò ủ

 

Nguyên tắc

Khí thải được tạo ra bởi hệ thống lò ủ trước tiên chảy qua bộ phận tiền xử lý (phương pháp khô hoặc lọc nước) để loại bỏ bụi, hầu hết dầu và các tạp chất khác trong khí thải, sau đó chảy qua bộ tách khí-nước để loại bỏ một lượng lớn nước và một ít dầu. 

Sau đó, máy thổi khí sẽ tạo áp suất khí vào bộ khử khí để loại bỏ oxy, tạo ra nước và giải phóng rất nhiều nhiệt. Khí tinh khiết này sau đó đi qua bộ làm mát và bình ngưng và bộ tách khí-nước để loại bỏ nước. Sau đó đi qua một bộ lọc để loại bỏ dầu, và để hoàn tất quá trình thanh lọc, khí sẽ chảy qua một máy sấy khác để tiếp tục loại bỏ sự cân bằng của dầu, nước, carbon dioxide. Hydrogen tinh khiết sẽ chảy vào hệ thống lò ủ thông qua bộ phận điều chỉnh áp suất.

Đặc trưng

● Xuất xứ bởi công ty Since Gas, đã giành được bằng sáng chế phát minh quốc gia, bằng sáng chế số: ZL2011 10318110.9

● Thiết bị vận hành tự động, không cần công nhân trong toàn bộ quá trình sản xuất.

● Hiệu suất thu hồi cao, tỷ lệ thu hồi hydro có thể lên đến 80%, được xác minh bởi người dùng cuối.

● Kết cấu nhỏ gọn, quy trình công nghệ cao tiên tiến, an toàn và đáng tin cậy, tiêu thụ thấp

__________________________________________________________________________________________________

Principle

Exhaust gas produced by the annealing furnace system first flow through the pretreatment unit (dry method or water leaching) to remove dust, most oil and other impurities in the exhaust gas, and  then flow through the gas-water separator to remove a large amount of water and some oil.

The roots blower will then pressurize the gas into the deaerator to remove oxygen and generating water and releasing a lot of heat. This purified gas then flows through cooler and condenser and gas-water separator to remove water. Then pass through a filter to remove oil, and to complete the purification process the gas will flow through another dryer to further remove the balance of oil, water, carbon dioxide. The purity of Hydrogen will flow into annealing furnace system via pressure regulating unit.

Features

● Originated by Since Gas company, won the national invention patent, patent No.: ZL2011 10318110.9

● Equipment operating automatically, no workers needed in the whole production process.

● High recovery efficiency, the hydrogen recovery rate can be up to 80%, verified by end users.

● Compact construction, advanced high-tech process, safe and reliable, low consumption