Máy tạo Nitơ theo màng lọc kiểu PSA

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Máy tạo Nitơ theo màng lọc kiểu PSA

Máy tạo Nitơ theo màng lọc kiểu PSA
Máy tạo Nitơ theo màng lọc kiểu PSA

Nguyên tắc

Không khí mà chúng ta hít thở chứa khoảng 78% nitơ, 21% oxy và 1% các khí khác, chẳng hạn như Argon và Hơi nước. Hệ thống màng sử dụng nguồn cung cấp nguyên liệu thô không giới hạn này để tạo ra các độ tinh khiết cụ thể của nitơ.

Chỉ số kỹ thuật

● Mô hình : MN-dung lượng-độ tinh khiết

● Công suất : 3-5000Nm³ / h

● DP : ≤-45 ℃

● Độ tinh khiết : 95% ~ 99,9%

__________________________________________________________________________________________________

Principle

The air that we breathe contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases, such as Argon and Water Vapour. The membrane systems use this unlimited supply of the raw materials to produce specific purities of nitrogen.

Technical Index

● Model:MN-capacity-purity

● Capacity:3-5000Nm³/h

● DP:≤-45℃

● Purity:95%~99.9%

Sản phẩm cùng loại