Máy tạo khí Hidro (H2) – PSA

Máy tạo khí Hidro (H2) – PSA

Mô tả

Máy tạo khí Hidro (H2) – PSA

Máy tạo khí Hidro (H2) – PSA
Máy tạo khí Hidro (H2) – PSA

 

Nguyên tắc

Máy tạo hydro PSA dựa trên không khí hỗn hợp có chứa khí hydro (khí amoniac, metanol, khí thiên nhiên) làm nguyên liệu thô, bằng cách sử dụng các rây phân tử đặc biệt, lấy nguyên tắc PSA (áp suất hấp phụ) để tạo khí hydro. Do sự khác biệt về tốc độ hấp phụ và khuếch tán giữa phân tử H2 và phân tử N2, thông qua PLC sẽ tự động điều khiển các van, đảm bảo quá trình hấp phụ có điều áp và tái sinh có áp suất. Vòng tròn hoàn chỉnh của hoạt động này dẫn đến sự tách hydro và khí hydro.

Đặc trưng

● Vận hành nhanh chóng, cung cấp khí hydro đủ tiêu chuẩn trong vòng 15 ~ 30 phút.

● Thiết bị vận hành tự động, không cần công nhân trong toàn bộ quá trình sản xuất.

● Các sàng mô-đun hiệu suất cao được lấp đầy nhỏ gọn, giúp kéo dài tuổi thọ.

● Được thiết kế riêng để sản xuất máy tạo hydro theo thông số kỹ thuật và yêu cầu riêng của từng dự án của khách hàng, với dải công suất, áp suất và độ tinh khiết cao.

● Kết cấu nhỏ gọn, quy trình công nghệ cao tiên tiến, an toàn và đáng tin cậy, tiêu thụ thấp.

Chỉ số kỹ thuật

● Không khí nguyên liệu:

● Áp suất ——10 ~ 30bar

● Điểm sương —— ≤10 ℃

● Hàm lượng dầu —— ≤0,003mg / m3

● Công suất không khí nguyên liệu —— Phụ thuộc vào dung tích và độ tinh khiết của khí hydro

● Khí hydro :

● Áp suất —— ≤30bar

● Điểm sương —— ≤ - 60 ℃

● Độ tinh khiết —— 99 % ~ 99,9995 %

● Công suất —— 5 ~ 5000Nm3 / giờ

__________________________________________________________________________________________________

Principle

PSA hydrogen generator is based on mixed air which contains hydrogen gas (ammonia gas, methanol reforming , natural gas reforming) as raw material air, by using special molecular sieves, taking PSA(pressure Swing Adsorption) principle to make hydrogen gas. Because the different of adsorption and diffusion rate between H2 molecule and N2 molecule, through PLC automatically control the valves, ensuring the pressurized adsorption and depressurized regeneration. The complete circle of this operation resulting in the separation of hydrogen and hydrogen gas.

Features

● Fast operating, provide qualified hydrogen gas within 15~30 minutes.

● Equipment operating automatically, no workers needed in the whole production process.

● The highly performance modecular sieves are compactly filled, resulting in longer life span.

● Tailor made the hydrogen generator according to customers’ individual project specifications and requirements, with high capacity, pressure and purity ranges.

● Compact construction, advanced high-tech process, safe and reliable, low consumption.

Technical Index

● Raw Material Air:

● Pressure ——10~30bar

● Dew Point —— ≤10℃

● Oil content —— ≤0.003mg/m3

● Raw material air capacity —— Depends on the hydrogen gas capacity and purity

● Hydrogen Gas:

● Pressure —— ≤30bar

● Dew point —— ≤-60℃

● Purity —— 99%~99.9995%

● Capacity —— 5~5000Nm3/hr