Đầu nén máy nén khí trục vít 1 cấp Baosi - Baosi Airend One Stage

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Đầu nén máy nén khí trục vít 1 cấp Baosi

Baosi Airend One Stage

Thông số kỹ thuật

Technical Parameter

Model Rotating speed Applicable models
YNT46A 3500 <5.5kw 7.5hp
YNT46A 5500 5.5kw 7.5hp
YNT55A 3600 7.5kW 10HP
YNT60A 2980 7.5kW 10HP direct driven
YNT70A 2980 11kW 15HP direct driven
YNT70B 2980 15kW 20HP direct driven
YNT80A 2980 18.5kW 20HP direct driven
YNE117RA 2980 22kW 30HP direct driven
YNE133RA 2980 30kW 40HP direct driven
YNE143RA 2980 37kW 50HP direct driven
YNE143RB 2980 45kW 60HP direct driven
YNE178RA 2980 75kW 100HP direct driven
YNE178RB 2980 90kW 125HP direct driven
YNE204RA 2980 110kW 150HP direct driven
YNE204RB 2980 132kW 175HP direct driven

Sản phẩm cùng loại