Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 204RA

Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 204RA

Mô tả

Quang Minh Group cung cấp đầu nén máy nén khí trục vít Baosi một cấp

Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 204RA

Baosi air end Baosi YNE 204RA

Thông số sản phẩm:

Rotate

Speed

rpm

Discharge Pressure MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 56.9 60.4 67.8 77.2 88.6 96.5
Capacity (m3/min) 9.20 9.17 9.09 9.01 8.88 8.78
Oil Consumption (KW) 45.5 48.3 54.3 61.8 70.9 77.2
Lubricating oil injection (L/min) 75.2 80.8 92.8 107.9 126.3 139.1
1780 Shaft Power (kw) 68.3 72.5 81.4 92.7 106.3 115.8
Capacity (m3/min) 11.15 11.11 11.02 10.92 10.76 10.64
Oil Consumption (KW) 54.6 58.0 65.1 74.1 85.1 92.7
Lubricating oil injection (L/min) 90.1 96.8 111.1 129.3 151.3 166.7
2200 Shaft Power (kw) 85.1 90.3 101.4 115.4 132.5 144.3
Capacity (m3/min) 13.89 13.85 13.74 13.61 13.41 13.26
Oil Consumption (KW) 68.1 72.2 81.1 92.4 106.0 115.4
Lubricating oil injection (L/min) 112.2 120.5 138.4 161.0 188.5 207.6
2975 Shaft Power (kw) 115.0 122.0 137 156.0 179.0 195
Capacity (m3/min) 18.96 18.90 18.75 18.58 18.30 18.10
Oil Consumption (KW) 92.0 97.6 109.6 124.8 143.2 156.0
Lubricating oil injection (L/min) 151.3 162.6 186.7 217.3 254.5 280.3
3570 Shaft Power (kw) 142.1 150.8 169.3 192.8 221.2 241.0
Capacity (m3/min) 22.64 22.57 22.39 22.18 21.85 21.61
Oil Consumption (KW) 113.7 120.6 135.5 154.3 177 192.8
Lubricating oil injection (L/min) 188.4 202.3 232.1 269.9 315.8 347.7