Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 143RA

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Quang Minh Group cung cấp đầu nén máy nén khí trục vít Baosi một cấp

Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 143RA

Baosi air end Baosi YNE 143RA

Thông số sản phẩm:

Rotate Speed rpm Discharge Pressure MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
2200 Shaft Power (kw) 27.3 29.9 33.9 39.1 46.6
Capacity (m3/min) 4.50 4.40 4.40 4.20 4.05
Oil Consumption (KW) 21.8 23.9 27.1 31.3 37.3
Lubricating oil injection (L/min) 35.9 40.2 46.6 55.2 67.4
2975 Shaft Power (kw) 37.0 40.5 45.9 53.0 63.2
Capacity (m3/min) 6.10 6.05 5.90 5.70 5.40
Oil Consumption (KW) 29.6 32.4 36.7 42.4 50.6
Lubricating oil injection (L/min) 48.7 54.3 63.2 74.9 91.6
3570 Shaft Power (kw) 45.2 49.5 56.1 64.9 77.0
Capacity (m3/min) 7.50 7.40 7.30 7.00 6.70
Oil Consumption (KW) 36.2 39.6 44.9 51.9 61.6
Lubricating oil injection (L/min) 59.4 66.4 77.1 91.6 111.4

Sản phẩm cùng loại