Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 178RB

Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 178RB

Mô tả

Quang Minh Group cung cấp đầu nén máy nén khí trục vít Baosi một cấp

Đầu nén khí trục vít Baosi YNE 178RB

Baosi air end Baosi YNE 178RB

Thông số sản phẩm:

Rotate

Speed

rpm

Discharge Pressure MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 44.6 47.5 54.5 62.4 71.3 81.7
Capacity (m3/min) 7.32 7.28 7.18 7.03 6.89 6.74
Oil Consumption (KW) 35.6 38.0 43.6 49.9 57.0 65.3
Lubricating oil injection (L/min) 58.7 63.5 74.7 87.6 102.0 118.8
1780 Shaft Power (kw) 54.8 58.4 67.0 76.7 87.7 100.5
Capacity (m3/min) 8.88 8.82 8.70 8.52 8.35 8.17
Oil Consumption (KW) 43.8 46.8 53.6 61.4 70.1 80.4
Lubricating oil injection (L/min) 72.4 78.3 92.1 107.9 125.7 146.4
2200 Shaft Power (kw) 67.5 72.0 82.5 94.5 108.0 123.8
Capacity (m3/min) 11.06 10.99 10.84 10.62 10.40 10.18
Oil Consumption (KW) 54.0 57.6 66.0 75.6 86.4 99.0
Lubricating oil injection (L/min) 88.9 96.2 113.2 132/7 154.6 180.1
2975 Shaft Power (kw) 90.0 96.0 110.0 126.0 144.0 165.0
Capacity (m3/min) 15.10 15.00 14.80 14.60 14.20 13.90
Oil Consumption (KW) 72.0 76.8 88.0 100.8 115.2 132.0
Lubricating oil injection (L/min) 118.0 127.7 150.4 176.4 205.6 239.6
3570 Shaft Power (kw) 111.2 118.7 136.0 155.7 178.0 203.9
Capacity (m3/min) 18.03 17.91 17.67 17.31 16.95 16.60
Oil Consumption (KW) 89.0 94.9 108.8 124.6 142.4 163.2
Lubricating oil injection (L/min) 146.9 158.9 186.9 219.0 255.1 297.1