Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC

MAESTRO Universal là hệ thống điều khiển tiêu chuẩn được chọn cho các bản dựng máy nén TURBO-KHÍ mới. Đây là một hệ thống dựa trên bộ vi xử lý với nhiều tính năng độc đáo, tiết kiệm năng lượng.

Mô tả

Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC

Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC
Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC

Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC

  •  Các hệ thống điều khiển có thể được gắn cục bộ trên máy nén trượt, được thiết kế với I/O cục bộ và bộ xử lý từ xa hoặc bất kỳ sự sắp xếp nào khác do khách hàng xác định
  •     Các hệ thống PLC tùy chỉnh được Phòng Kỹ thuật Điều khiển của chúng tôi kiểm tra đầy đủ trước khi vận chuyển
  •     Vỏ hệ thống điều khiển có sẵn cho các môi trường không độc hại và nguy hiểm, bao gồm ATEX Vùng 2

 

  •     Control systems can be locally mounted on the compressor skid, designed with local I/O and remote processors, or any other customer-defined arrangement
  •     Custom PLC systems are fully tested by our Control Engineering Department prior to shipment
  •     Control system enclosures are available for non-hazardous and hazardous environments, including ATEX Zone 2

 

Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC

Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC

Hệ thống điều khiển máy nén khí ly tâm tuỳ chỉnh MAESTRO PLC