Bộ trao đổi nhiệt máy sấy khí 22145338

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Cấu tạo máy sấy lạnh- công nghệ tiên tiến trong sản xuất thực phẩm

 

Bộ trao đổi nhiệt máy sấy khí Ingersoll Rand TS 1A−13A / NA / SA
Part Number: 22145338 1 Cooler, evaporator
Part Number: 22145338 1 Cooler, evaporator TS 2A
Part Number: 22145346 1 Cooler, evaporator TS 3A
Part Number: 22145353 1 Cooler, evaporator TS 4A
Part Number: 22255061 2 Cooler, evaporator TS 5A
Part Number: 22255087 2 Cooler, evaporator TS 6A
Part Number: 22255079 3 Cooler, evaporator TS 7A – TS 8A
Part Number: 22255087 3 Cooler, evaporator − TS 9A−10A
Part Number: 22255087 4 Cooler, evaporator − TS 11A−12A
Part Number: 22255087 5 Cooler, evaporator − TS 13A

Bộ trao đổi nhiệt máy sấy khí Hiross PNG 110 – PNG1100
Part Number: 473503 1 Air – air, Heat Exchanger PNG 110
Part Number:473504 1 Air – air, Heat Exchanger PNG 140
Part Number:473505 1 Air – air, Heat Exchanger PNG 160
Part Number:473503 2 Air – air, Heat Exchanger PNG 220
Part Number: 473503 2 Air – air, Heat Exchanger PNG 270
Part Number: 473505 2 Air – air, Heat Exchanger PNG 370
Part Number: 473504 3 Air – air, Heat Exchanger PNG 450
Part Number: 473504 4 Air – air, Heat Exchanger PNG 600
Part Number: 473504 5 Air – air, Heat Exchanger PNG 770
Part Number: 473505 5 Air – air, Heat Exchanger PNG 900
Part Number: 473505 5 Air – air, Heat Exchanger PNG 1100

 

Sản phẩm cùng loại