Máy nén khí tăng cường PSPB-3900

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Máy nén khí tăng cường PSPB-3900

Máy nén khí tăng cường PSPB-3900
Máy nén khí tăng cường PSPB-3900

Máy nén khí tăng cường PSPB-3900

  • Dung lượng hệ thống có thể được thêm độc lập vào từng mạch cho phép mở rộng mô-đun

  • Tăng kích thước máy nén sơ cấp là một phương pháp hiệu quả để cung cấp không khí áp suất thấp, không dầu cho nhà máy

  • Máy sấy áp suất thấp tiêu chuẩn cung cấp không khí khô và giảm khả năng đóng băng do loại bỏ nước ngưng áp suất cao

 

  • System capacity can be added independently to each circuit allowing for modular expansion

  • Oversizing the primary compressor is an efficient method of providing low-pressure, oil-free air for plant use

  • A standard low pressure dryer provides dry air and reduces possible freeze-ups due to high pressure condensate removal

 

Kiểu mẫu Luu lượng (m3hr/cfm) Chiều cao (cm/in) Chiều rộng (cm/in) Chiều dài (cm/in) Áp suất thường (barg / psig) Công suất thường (kW/hp) Trọng lựong (kg/lbs)
PSPB-1000 1,016 / 598 2.0 / 80 2,3 / 90 3,6 / 40 40/580 có thể tuỳ chỉnh 3,510 / 7,725
PSPB-1200 1.263 / 743 2.0 / 80 2,3 / 90 3,6 / 40 40/580 có thể tuỳ chỉnh 3.550 / 7.800
PSPB-1500 1,487 / 875 2.0 / 80 2,3 / 90 3,6 / 40 40/580 có thể tuỳ chỉnh 3,790 / 8,330
PSPB-2000 1,995 / 1,174 2.0 / 80 2,3 / 90 3,6 / 40 40/580 có thể tuỳ chỉnh 3.850 / 8.490
PSPB-2300 2,342 / 1,378 2,6 / 109 2,4 / 93 5,7 / 25 40/580 có thể tuỳ chỉnh 5,050 / 11,100
PSPB-2900 2.850 / 1.677 2,6 / 109 2,4 / 93 5,7 / 25 40/580 có thể tuỳ chỉnh 5,050 / 11,100
PSPB-3400 3,351 / 1,972 2,8 / 109 2,4 / 93 5,7 / 25 40/580 có thể tuỳ chỉnh 5,440 / 11,960
PSPB-3900 3,859 / 2,271 2,8 / 109 2,4 / 93 5,7 / 25 40/580 có thể tuỳ chỉnh 5,650 / 12,430
PSPB-800 800/471 2.0 / 80 2,3 / 90 3,6 / 40 40/580 có thể tuỳ chỉnh 3,490 / 7,680

Máy nén khí tăng cường PSPB-3900

Máy nén khí tăng cường PSPB-3900

Máy nén khí tăng cường PSPB-3900

Sản phẩm cùng loại