Bộ tách dầu và nước

Bộ tách dầu và nước

Mô tả

Bộ tách dầu và nước

Điều kiện làm việc và chỉ số
kỹ thuật Áp suất đầu vào: 0,6-1,0MPa
Nhiệt độ nạp khí: ≤ 65 °C
Giảm áp suất ban đầu: ≤ 0,003Mpa
Tỷ lệ khử nước: ≥ 99%
Lưu ý: Tiêu chuẩn kỹ thuật áp suất thông số trên 0,7Mpa

Chứa các hạt rắn. Dầu lỏng, nước và các tạp chất khác của hỗn hợp vào máy tách dầu và nước khi thông qua nghiên cứu mới của công ty chúng tôi sản phẩm độc lập “cuộn” hướng dẫn chuyển hướng, ly tâm tốc độ cao tách ra thành ống, thông qua trọng lực lắng đọng, hội tụ bồn rửa, dầu lỏng và nước xen kẽ các hạt rắn, thông qua ống thoát nước.

Ưu điểm
sản phẩm ■ 99% hiệu quả
■ dòng chảy
lớn ■ thiết kế
độc lập ■ loại bỏ rỉ sét đường ống, mảnh vụn
■ giảm
áp suất thấp ■ giảm bảo trì