Máy tạo khí Nito (N2) kiểu PSA

Máy tạo khí Nito (N2) kiểu PSA – Nitrogen Generator PSA

Danh mục:

Mô tả

Máy tạo khí Nito (N2) kiểu PSA – Nitrogen Generator PSA

aaaa

Nguyên tắc

Không khí mà chúng ta hít thở chứa khoảng 78% nitơ, 21% oxy và 1% các khí khác, chẳng hạn như Argon và Hơi nước. Hệ thống màng sử dụng nguồn cung cấp nguyên liệu thô không giới hạn này để tạo ra các độ tinh khiết cụ thể của nitơ.

Chỉ số kỹ thuật

● Mô hình : MN-dung lượng-độ tinh khiết

● Công suất : 3-5000Nm³ / h

● DP : ≤-45 ℃

● Độ tinh khiết : 95% ~ 99,9%