HỆ THỐNG LỌC NITO (N2)

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Hệ thống lọc Nito (N2)

Hệ thống lọc nito (N2)

 

Hệ thống lọc Nito (N2)
Hệ thống lọc Nito (N2)

Nguyên tắc

2 + C —– CO 2

Xúc tác cacbon palladium và O2 sẽ tạo ra CO2 trong phản ứng xúc tác, O2 còn lại trong N2 được loại bỏ trong bình deoxy chứa đầy chất xúc tác cacbon palladium hiệu suất cao để loại bỏ tạp chất oxy, sau đó sau hai bước loại bỏ độ ẩm bằng cách làm mát và hấp phụ, để có được độ tinh khiết cao N2 (99,9995%). Khử oxy hóa các thành phần cốt lõi là chất xúc tác cacbon paladi.

Giới thiệu

2  + H 2  —– H 2 O

O2 và H2 sẽ tạo ra H2O khi đun nóng trong chất xúc tác, Thêm một ít H2 vào N2, không khí hỗn hợp sẽ phản ứng hóa học trong bình khử oxy chứa đầy chất xúc tác để loại bỏ các tạp chất oxy. và sau đó sau hai bước loại bỏ độ ẩm bằng cách làm lạnh và hấp phụ, để thu được nitơ có độ tinh khiết cao (99,9995%).

Đặc trưng

● KHÔNG chứa bất kỳ H2 nào ở đầu ra N2, thích hợp cho quá trình sản xuất yêu cầu không khí không có hydro.

● Hoạt động đơn giản, cấu trúc nhỏ gọn, chi phí năng lượng thấp

● Theo dõi liên tục độ tinh khiết, nhiệt độ, hàm lượng O2 và các thông số kỹ thuật khác, ổn định để duy trì độ tinh khiết cao của N2.

● Hệ thống tự động tùy chọn, không cần công nhân để vận hành.

● Nhiều ứng dụng, không có yêu cầu đặc biệt đối với không khí nguyên liệu.

● Khí có chứa khí hydro, khá thích hợp với khí cần H2, hàm lượng hydro có thể được kiểm soát.

● Vận hành đơn giản, cấu trúc nhỏ gọn, chi phí năng lượng thấp.

● Theo dõi liên tục độ tinh khiết, nhiệt độ, hàm lượng O2 và các thông số kỹ thuật khác, ổn định để duy trì khí nitơ có độ tinh khiết cao.

● Hệ thống tự động tùy chọn, không cần công nhân vận hành.

● Phạm vi ứng dụng rộng rãi, không có yêu cầu đặc biệt đối với không khí nguyên liệu.

Chỉ số kỹ thuật

Khí ni-tơ:

● Áp suất —— 0,6 ~ 0,7Mpa

● Điểm sương —— ≤ - 40 ℃

● Hàm lượng oxy —— ≤1%

● Công suất —— 5 ~ 5000Nm3 / h Khí Nitơ Tinh khiết Cao:

● Áp suất —— 0,5 ~ 0,6Mpa (Có thể điều chỉnh)

● Điểm sương —— ≤ - 70 ℃

● Nội dung O2 —— ≤3ppm

● Nội dung H2 —— Không có

● Công suất —— 5 ~ 5000Nm3 / giờ

● Lưu ý: Tiêu chuẩn cao hơn về hàm lượng O2 và điểm sương, có thể trang bị thêm loại bỏ độ ẩm nhiều bước. Và xem xét mức tiêu thụ ít hơn cho chất xúc tác cacbon paladi, tất nhiên là chi phí thấp hơn, chúng tôi đề nghị khách hàng sử dụng O2 ≤0,1% khí nitơ.

Khí Nitơ có độ tinh khiết cao:

● Áp suất ——0,5 ~ 0,6Mpa

● Điểm sương ——≤ - 70 ℃

● Nội dung O2 —— ≤3ppm

● Nội dung H2 —— 500 ~ 2000ppm

● Công suất —— 5 ~ 5000Nm3 / giờ

Sản phẩm cùng loại