Giới thiệu về Norgren

Norgren, một phần của IMI plc, có lịch sử đáng tự hào và thành tích đã được chứng minh trong việc tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực điều khiển chuyển động chính xác và công nghệ chất lỏng.

Thành công của Norgren dựa trên sự hợp tác với khách hàng trên hơn 50 quốc gia trong các lĩnh vực quan trọng như Tự động hóa nhà máy, Xử lý vật liệu, Phương tiện thương mại, Đường sắt, Khoa học đời sống, Năng lượng và Kiểm soát quy trình.

Những thách thức và vấn đề mà thế giới phải đối mặt ngày càng phức tạp hơn. Khách hàng của chúng tôi yêu cầu tư duy mới và cách tiếp cận mới để giải quyết thành công các vấn đề cơ bản như biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số nhanh chóng và sử dụng công nghệ để cải thiện chất lượng cuộc sống. Những thách thức như vậy đòi hỏi Kỹ thuật đột phá vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Là công ty dẫn đầu thế giới được kính trọng trong lĩnh vực điều khiển chuyển động và công nghệ chất lỏng, Norgren có vị trí lý tưởng để tìm ra các giải pháp kỹ thuật mang tính đột phá và đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực công nghiệp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và thành công của cuộc sống hàng ngày.

  • Bằng cách liên tục nâng cao hiệu quả của các nhà máy
  • Bằng cách hỗ trợ ngành khoa học đời sống để giúp cứu sống
  • Bằng cách hỗ trợ ngành công nghiệp đường sắt và phương tiện thương mại đạt được một tương lai an toàn hơn, không có lưới

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ, khuyến khích và đổi mới để cùng nhau cung cấp các giải pháp thông minh, đáng tin cậy, hiệu suất cao và hướng đến kết quả nhằm thúc đẩy giá trị và làm sâu sắc thêm mối quan hệ khách hàng, đồng thời giữ cho thế giới của chúng ta và quan trọng nhất là thế giới của khách hàng luôn chuyển động. Tất cả điều này đạt được thông qua kỹ thuật đột phá.

Giữ mọi thứ chuyển động

Kỹ thuật đổi mới giúp thúc đẩy các hệ thống thiết yếu mà tất cả chúng ta đều dựa vào và Norgren là trung tâm giúp điều này xảy ra.

Khách hàng của chúng tôi giúp thế giới luôn vận động và chúng tôi giúp khách hàng luôn vận động, với danh mục sản phẩm đẳng cấp thế giới của chúng tôi bao gồm Norgren, Bimba, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn và Maxseal.

Từ việc cải thiện tốc độ, năng suất, độ tin cậy và hiệu suất của thiết bị đến tiết kiệm năng lượng và chi phí đáng kể hay giảm tổng chi phí sở hữu trong nhiều ngành, các giải pháp của Norgren được thiết kế để giúp khách hàng theo đuổi sự tiến bộ, đạt được các mục tiêu mới và vượt qua các thách thức. Không có Norgren, năng lượng không đến tay người tiêu dùng, xe tải xếp hàng dài và tàu hỏa dừng hoạt động.

Norgren cung cấp cái nhìn sâu sắc, kỹ thuật xuất sắc và cách tiếp cận hợp tác để giúp khách hàng của chúng tôi tạo ra một tương lai tươi sáng hơn.

Kỹ thuật đột phá mà bạn có thể tin cậy.