Các Tiêu chuẩn và Quy định áp dụng trong ngành công nghiệp máy nén khí

Các Tiêu chuẩn và Quy định áp dụng trong ngành công nghiệp máy nén khí

Trong lĩnh vực khí nén , cũng như trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác, các quy định được áp dụng. Chúng có thể bao gồm các yêu cầu được xác định bởi luật pháp cũng như các quy định hoặc khuyến nghị tùy chọn đối với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Các tiêu chuẩn Công nghiệp

standards and regulations
Đôi khi các quy định trong Tiêu chuẩn có thể trở nên ràng buộc khi chúng có hiệu lực thông qua luật pháp. Nếu một tiêu chuẩn được trích dẫn trong một thỏa thuận thương mại thì nó cũng có thể được ràng buộc. Các quy định ràng buộc có thể được áp dụng, ví dụ, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong khi các tiêu chuẩn tùy chọn được sử dụng để tạo thuận lợi cho công việc với các thông số kỹ thuật, lựa chọn chất lượng, thực hiện và báo cáo đo lường, bản vẽ sản xuất, v.v. Những lợi ích của các Tiêu chuẩn Quốc tế thể hiệnrõ ràng đối với cả các nhà sản xuất, các bên trung gian như các công ty kỹ thuật và khách hàng – người dùng cuối. Làm tăng khả năng giao thoa hoán lẫn nhau giữa sản phẩm và hệ thống, và cho phép các báo cáo hiệu suất được so sánh theo các điều khoản ngang nhau. Những Tuyên bố Hiệu suất có thể bao gồm các khía cạnh hoạt động, môi trường và an toàn. Các Tiêu chuẩn được các nhà lập pháp đề cập thường xuyên như một cách tạo ra một thể thống nhất các tiêu chuẩn trên thị trường. Các Tiêu chuẩn có thể được soạn thảo, ban hành và duy trì bởi các Tổ chức Tiêu chuẩn ở cấp quốc gia, siêu quốc gia (châu Âu) và quốc tế, nhưng ngang nhau bởi các Hiệp hội Thương mại cụ thể tập trung vào các ngành công nghiệp cụ thể (ngành dầu khí, công nghiệp khí nén, công nghiệp điện tử, v.v.). Các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) soạn thảo và ban hành có thể được các nước thành viên ISO chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia theo quyết định của họ. Các tiêu chuẩn do CEN (Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu) soạn thảo, được phát triển để sử dụng cho 30 quốc gia thành viên và việc chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia có thể là bắt buộc trong trường hợp tiêu chuẩn phù hợp với quốc gia đó. Tất cả các Tiêu chuẩn có thể có được thông qua các Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia khác nhau. Trong ngành công nghiệp máy nén khí, các tiêu chuẩn cũng có thể được soạn thảo và ban hành bởi các Hiệp hội Thương mại như PNEUROP (Uỷ Ban Châu Âu về sản xuất thiết bị máy nén khí, máy bơm chân không, công cụ khí nén và thiết bị liên quan), hoặc CAGI (Viện khí nén Hoa Kỳ) . Ví dụ: thông thường các tài liệu do các cơ quan này ban hành về các tiêu chuẩn đo lường về hiệu suất , công suất máy nén hí, hàm lượng dầu trong khí nén, v.v. là trong chờ đợi một tiêu chuẩn quốc tế được quốc tể được phát triển

Các tiêu chuẩn hiện hành

Bên dưới là, danh sách không đầy đủ của các Tiêu chuẩn hiện tại (2010) trong ngành công nghiệp khí nén – máy nén khí. Các tài liệu tham khảo được liệt kê là cả châu Âu và Mỹ. Các sáng kiến tiêu chuẩn của Pneurop thường được ban hành song song với với CAGI cho thị trường Mỹ. Các bạn kiểm tra với cơ quan ban hành để đảm bảo phiên bản mới nhất đang được sử dụng, trừ khi tùy thị trường có yêu cầu cụ thể ngày ban hành.

Tiêu chuẩn về An toàn Thiết Bị
Chỉ dẫn Máy móc EU 2006/42/EC đề cập đến các tiêu chuẩn sau:

 • EN 1012-1 An toàn Thiết Bị – Máy nén khí và Bơm chân không
 • EN ISO 12100-1:2003 AMD 1 2009,  An toàn Máy móc – Các khái niệm cơ bản, Nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, Phương pháp luận
 • EN ISO 12100-2:2003 AMD 1 2009, An toàn Máy móc – Các khái niệm cơ bản, Nguyên tắc chung cho thiết kế – Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật

Tiêu chuẩn về Áp suất Thiết bị
Chỉ dẫn EU 87/404/EC, Áp suất bình chứa đơn giản
Chỉ dẫn EU 97/23/EC,  Áp suất Thiết bị ,đề cập đến các tiêu chuẩn sau:

 • EN 764-1 to 7, Áp suất thiết bị
 • EN 286-1 to 4, Áp suất bình chứa đơn giản, bình chống cháy được thiết kế để chứa khí và khí ni-tơ

Tiêu chuẩn về Môi Trường
Chỉ dẫn EU 2000/14/EC, Khí thải và Độ ồn ngoài trời, đề cập đến các tiêu chuẩn sau:

 • EN ISO 3744:2009, Phương pháp Kỹ thuật – Xác định mức công suất âm thanh của nguồn âm bằng áp suất âm thanh
 • EN ISO 2151:2004, Phương pháp Kỹ thuật – Mã kiểm tra tiếng ồn cho máy nén và bơm chân không
 • Chỉ dẫn EU 2004/26/EC, Tiêu chuẩn khí thải cho động cơ tại chỗ – Cấp độ III được thực hiện từ năm 2006 đến 2013, Cấp độ IV kể từ năm 2014
 • Tiêu chuẩn khí thải Liên bang Mỹ cho động cơ tại chỗ – Cấp độ III được thực hiện từ năm 2006 đến 2008, Cấp độ IV từ năm 2008 đến 2015

Tiêu chuẩn về Điện
Chỉ dẫn EU 2004/108/EC, Tương thích Điện từ, đề cập đến các tiêu chuẩn sau:

 • EN 61000-6-2:2005, Tương thích điện từ (EMC) – PHẦN 6-2: Tiêu chuẩn chung – Miễn trừ cho môi trường công nghiệp
 • EN 61000-6-4:2006, Tương thích điện từ (EMC) – PHẦN 6-4: Tiêu chuẩn chung – Tiêu chuẩn khí thải cho môi trường công nghiệp

Chỉ dẫn EU 2006/95/EC, Thiết bị Điện áp thấp, đề cập đến các tiêu chuẩn sau:

 • EN 60034- Part 1 to 30, Máy điện quay – Vòng quay  và hiệu suất
 • EN 60204-1:2009, An toàn Máy móc – Thiết bị điện của máy móc – Phần 1: Yêu cầu chung
 • EN 60439-1:2004, Các tổ hợp điện áp thấp và điều khiển – Phần 1: Các tổ hợp đã được kiểm tra và kiểm tra từng phần

Medical devices-general
Chỉ dẫn EU 93/42/EC, đề cập đến các tiêu chuẩn sau:

 • EN ISO 13485:2000, Hệ thống Đường ống Nhựa – Phương pháp kiểm tra độ kín khít dưới áp suất bên trong
 • EN ISO 14971:2007, Thiết bị y tế – Ứng dụng quản lý rủi ro cho thiết bị y tế

Tiêu chuẩn hóa Thiết bị

ISO 3857-1: 1977, Máy nén khí, công cụ sử dụng khí nén và máy móc liên quan – Từ vựng – Phần 1: Chung

ISO 3857-2: 1977, Máy nén khí, công cụ sử dụng khí nén và máy móc liên quan  – Từ vựng – Phần 2: Máy nén

ISO 5390: 1977, Máy nén khí – Phân loại

Thông số Kỹ Thuật và Kiểm Định
ISO 1217: 2009, Máy nén khí Dạng thay đổi thể tích – Quy trình kiểm định

ISO 5389: 2005, Máy nén khí Turbo – Mã kiểm tra hiệu suất

ISO 7183: 2007, Máy sấy khí  – Thông số kỹ thuật và kiểm định

ISO 12500: 2007-Phần 1 đến 3, Bộ lọc cho khí nén – Phương pháp kiểm định

ISO 8573-Phần 1 đến 9, Khí nén – Tạp chất và độ tinh khiết – Phương pháp kiểm định