Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8

Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8
Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8

Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8

                                                                                                                                     Bảng 1 Danh mục phụ kiện thay thế thông dụng cho C8
Danh sách phụ tùng chung C8 TA18&TA28&TA38&TA48 )

Tên sản phẩm

Số lượng

Cameron một phần số

CON DẤU, KHÔNG KHÍ

1

AAA3408534-00011, A3408534-00011
CON DẤU, KHÔNG KHÍ 1 AAA3408534-00041, A3408534-00041
CON DẤU, KHÔNG KHÍ

1

AAA3408534-00042, A3408534-00042
con dấu, DẦU 1 AAA3408535-01030, A3408535-01030
con dấu, DẦU

1

AAA3408535-01031, A3408535-01031
con dấu, DẦU 1 AAA3408535-01045, A3408535-01045
con dấu, DẦU

1

AAA3408535-01046, A3408535-01046
con dấu, DẦU 1 AAA3408535-01047, A3408535-01047
VÒNG BI, BÁNH RĂNG

1

AAA3408544-00000, A3408544-00000
VÒNG BI, BÁNH RĂNG 1 AAA3408544-03801, A3408544-03801
VÒNG BI, BÁNH RĂNG

1

AAA3408544-03802, A3408544-03802
VÒNG BI, TAY ÁO, LỰC ĐẨY 1 AAA3791334-00001, A3791334-00001
VÒNG BI, TAY BẦU, MẶT BẰNG

1

AAA3791334-00016, A3791334-00016
VÒNG BI, TAY BẦU, MẶT BẰNG 1 AAA3791334-00025, A3791334-00025
VÒNG BI, TAY ÁO, LỰC ĐẨY

1

AAA3791334-00026, A3791334-00026
BAN, ASSY, QCB/EPROM 1 AAA3794910-00004, A3794910-00004
KIT, SEAL, BYPASS-VALVE

1

AAMB408539-00098, MB408539-00098
KIT, DỊCH VỤ, INTERCOOLERS 1 AAMB409950-08001, MB409950-08001
KIT, DỊCH VỤ, INTERCOOLERS

1

AAMB409950-08002, MB409950-08002
KIT, DỊCH VỤ, INTERCOOLERS 1 AAMB409950-08003, MB409950-08003
KIT, DỊCH VỤ, INTERCOOLERS

1

AAMB409950-08004, MB409950-08004
KIT,Yếu tố,* 1 AAMB796039-00000, MB796039-00000
KIT,Yếu tố,*

1

AAMB796039-00001, MB796039-00001
KIT,Yếu tố,* 1 AAMB796039-00004, MB796039-00004
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, *

1

AAP0540009-00089, P0540009-00089
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, * 1 AAP0540009-00090, P0540009-00090
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, *

1

AAP0540009-00226, P0540009-00226
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, * 1 AAP0540009-00289, P0540009-00289
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, *

1

AAP0540009-00290, P0540009-00290
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, * 1 AAP0540016-00074, P0540016-00074
ĐẦU DÒ, ÁP LỰC,*

1

AAP0540089-00110, P0540089-00110
ĐẦU DÒ, ÁP LỰC,* 1 AAP0540089-00111, P0540089-00111
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, *

1

AAP1400009-00770, P1400009-00770
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, * 1 AAP1400009-00871, P1400009-00871
KIT, SEAL, Ejector/LỌC

1

AAP1401435-00229, P1401435-00229
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, * 1 AAP1401435-01233, P1401435-01233
PHẦN TỬ, BỘ LỌC, *

1

AAP1401435-01262, P1401435-01262
O-RING, ĐẶC BIỆT, * 1 AAP1404040-00047, P1404040-00047
DẦU NHỚT, DẦU MỠ,*

1

AAP1405340-00264, P1405340-00264
DẦU NHỚT, DẦU MỠ,* 1 AAP1405340-00270, P1405340-00270
DẦU/MÁT, PHỤ TÙNG, gioăng

1

AAP1405680-00001, P1405680-00001
O-RING 1 AAP1406701-00148, P1406701-00148
O-RING

1

AAP1406701-00153, P1406701-00153
O-RING 1 AAP1406701-00254, P1406701-00254
O-RING

1

AAP1406701-00257, P1406701-00257
O-RING 1 AAP1406701-00262, P1406701-00262
O-RING

1

AAP1406702-00276, P1406702-00276
O-RING 1 AAP1406702-00281, P1406702-00281
O-RING

1

AAP1406702-00385, P1406702-00385
O-RING 1 AAP1406702-00390, P1406702-00390
O-RING

1

AAP1406702-00391, P1406702-00391
SHIM, NỬA LAM, KHÁC BIỆT 1 AAP1408581-00000, P1408581-00000
SHIM, NỬA LAM, KHÁC BIỆT

1

AAP1408581-00001, P1408581-00001
SHIM, NỬA LAM, KHÁC BIỆT 1 AAP1408581-00004, P1408581-00004
SHIM, NỬA LAM, KHÁC BIỆT

1

AAP1408581-00005, P1408581-00005
gioăng, NẮP 1 AAP1408583-00002, P1408583-00002
ĐỆM,CÁNH HƯỚNG DẪN,6-IN

1

AAP1409511-00000, P1409511-00000
GASKET, VAN HƯỚNG DẪN, 8-IN 1 AAP1409511-00001, P1409511-00001
SEAL, DẦU, BULLGEAR

1

AAP3793545-00000, P3793545-00000
SEAL, DẦU, BULLGEAR 1 AAP3793560-00000, P3793560-00000
KEO, MẶT BÍCH, *

1

AAR1405555-00637, R1405555-00637
KEO, SILICONE, RTV 1 AAR1405571-00005, R1405571-00005

Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8

Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8

Phụ tùng máy nén khí ly tâm C8

Sản phẩm cùng loại