Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON

Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON
Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON

Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON

Mô tả hoạt động của hệ thống giám sát MERZ OPC&ASPIC

MERZ OPC là máy chủ MOS General MOdbus & Jbus Master, có thể giao tiếp với thiết bị công nghiệp thông qua MODBUS hoặc LAN TCP/IP, để thực hiện giám sát thiết bị theo thời gian thực. ASPIC 3.30 là một phần mềm cấu hình điều khiển đồ họa, dễ sử dụng và mạnh mẽ. So với hệ thống điều khiển DCS, hệ thống giám sát này yêu cầu chi phí thấp hơn và có thể hoàn thành tất cả các chức năng giám sát của DCS, chẳng hạn như ghi dữ liệu, báo động thời gian thực, ghi trạng thái bất thường, biểu đồ dữ liệu và đường cong lịch sử, v.v., và thời gian thu thập dữ liệu khoảng thời gian có thể đạt tới 1 giây, điều này có lợi cho việc phân tích nguyên nhân của sự cố.

※ Giám sát dữ liệu trực quan

Dữ liệu trong bộ điều khiển thiết bị được thu thập vào PC thông qua cổng MODBUS hoặc TCP/IP và phần mềm thu thập dữ liệu là MOS General Modbus&Jbus Master và phần mềm ASPIC thực hiện hiển thị dữ liệu và theo dõi giá trị thực hiện tại của từng tham số quan trọng trong thiết bị theo thời gian thực. Cổng giao tiếp MODBUS là cổng công nghiệp tiêu chuẩn, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị công nghiệp, hầu hết đều có cổng MODBUS. Ngoài ra, với sự phát triển của truyền thông mạng công nghiệp, TCP/IP LAN ngày càng trở nên phổ biến trong sản xuất công nghiệp, việc thu thập dữ liệu của thiết bị công nghiệp thông qua cổng TCP/IP thuận tiện hơn cho người quản lý doanh nghiệp trong việc theo dõi trạng thái của thiết bị. có thể thực hiện giao tiếp dữ liệu để hiểu trạng thái hoạt động của thiết bị, vượt qua sự giám sát chỉ giới hạn trong phòng điều khiển.

※ Ghi dữ liệu thời gian thực

SPIC có thể ghi dữ liệu hoạt động của thiết bị công nghiệp và khoảng thời gian ghi dữ liệu là 1 giây. Sẽ có lợi khi phân tích các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành.

※ Báo động thời gian thực và ghi lại trạng thái bất thường

Khi xảy ra lỗi, bản ghi lỗi sẽ tự động bật lên trên giao diện và màu sắc của khung đo tương ứng sẽ thay đổi để cảnh báo đầu ghi có lỗi.

※ Tự động tạo bảng dữ liệu vận hành

Nó có thể tự động tạo một bảng ghi dữ liệu trong bất kỳ khoảng thời gian nào, để có thể lưu dữ liệu và có thể tạo một tệp trong trường hợp cần thiết.

※ Tạo đường cong lịch sử và thời gian thực

Ở trạng thái giám sát, có thể tạo đường cong thời gian thực của dữ liệu được giám sát và cũng có thể tạo đường cong dữ liệu lịch sử của một khoảng thời gian nhất định, điều này có lợi cho việc sử dụng phân tích lỗi.

Giao diện giám sát thời gian thực trong trường hợp :

Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON

Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON

Hệ thống giám sát máy nén khí CAMERON

Sản phẩm cùng loại