Nâng cấp hệ thống CAMERON

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Nâng cấp hệ thống CAMERON

Chọn những sản phẩm mà khách hàng cần, cung cấp cho khách hàng hướng dẫn kỹ thuật chính xác, dịch vụ kiên nhẫn và tỉ mỉ!
KIỂM SOÁT SO SÁNH  
Hệ thống điều khiển MU Hệ thống điều khiển thuận lợi Hệ thống điều khiển Quad2000
Tín hiệu tương tự Tiêu chuẩn 23 đầu vào tương tự và 4 đầu ra tương tự (tối đa 91 đầu vào/đầu ra) Tiêu chuẩn 13 đầu vào tương tự và 4 đầu ra tương tự (có thể mở rộng tối đa 51 đầu vào/đầu ra) Tiêu chuẩn 11 đầu vào analog và 4 đầu ra analog (có thể mở rộng tối đa 44 đầu vào/đầu ra)
tín hiệu kĩ thuật số Tiêu chuẩn 11 đầu vào kỹ thuật số và 10 đầu ra kỹ thuật số (có thể mở rộng tối đa 63 đầu vào/đầu ra) Tiêu chuẩn 8 đầu vào kỹ thuật số và 11 đầu ra kỹ thuật số (có thể mở rộng tối đa 60 đầu vào/đầu ra) Tiêu chuẩn 10 đầu vào kỹ thuật số và 14 đầu ra kỹ thuật số (không thể mở rộng)
tùy chỉnh Tất cả các điểm đầu vào có thể được lên kế hoạch để phù hợp với các chức năng tương ứng Tất cả các điểm đầu vào có thể được lên kế hoạch để phù hợp với các chức năng tương ứng Tất cả các điểm đầu vào có thể được lên kế hoạch để phù hợp với các chức năng tương ứng
trình diễn Màn hình màu 10″, dễ xem, hiệu ứng tốt Màn hình màu 10″, dễ xem, hiệu ứng trung bình Màn hình đơn LCD 4 * 40, không dễ nhìn, hiệu ứng kém
Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ thiết kế tối đa là 60°C Nhiệt độ thiết kế tối đa là 60°C Nhiệt độ thiết kế tối đa là 55°C
Trình xem nhật ký và sự kiện Có thể ghi lại 300 “sự kiện” gần nhất Có thể ghi lại 256 “sự kiện” gần nhất Có thể ghi lại 6 “sự kiện” gần nhất
phần mềm Bộ điều khiển khả trình, quy trình khởi tạo có thể được thực hiện trực tiếp thông qua bảng điều khiển (do các chuyên gia xử lý). Bộ điều khiển khả trình, có thể sửa đổi một số thông số. Bộ điều khiển khả trình.
ngôn ngữ 20 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Trung Quốc Tiếng Trung Tiếng Anh Tiếng Anh
Thẻ nhớ không có không có
giao diện USB Có, bạn có thể tải lên và tải xuống các chương trình và bạn có thể tải xuống các bản ghi lịch sử không có không có
giao diện USB Có, bạn có thể tải lên và tải xuống các chương trình và bạn có thể tải xuống các bản ghi lịch sử không có không có

Hỗ trợ hệ thống Quad2000 để nâng cấp lên hệ thống Vantage hoặc hệ thống MU.

Nâng cấp hệ thống CAMERON

Nâng cấp hệ thống CAMERON

Nâng cấp hệ thống CAMERON

Sản phẩm cùng loại