Máy sấy khí SLAD-20ZWC – Hangzhou/ Trung Quốc

Danh mục:

Mô tả

Máy sấy khí Hangzhou Trung Quốc

Máy sấy khí SLAD-20ZWC – Hangzhou Trung Quốc

Máy sấy khí SLAD-20ZWC - Hangzhou Trung Quốc
Máy sấy khí SLAD-20ZWC – Hangzhou Trung Quốc

Model: SLAD-20ZWC

Control: Auto-Control ZXK-ZHXL-II

Liên hệ: Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Quang Minh – 0989485755

Máy sấy khí SLAD-20ZWC – Hangzhou/ Trung Quốc