máy NH3 cracker , amoniac cracker

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Máy Amoniac Cracker , Phân đoạn cracking  2NH3= 2N +3H3

đây là máy cracking Nh3 ( thường được lưu trữ ở dạng lỏng ) thành khí Ni tơ và Hydro ở dạng khí.

 

   

Nguyên tắc

2NH 3  —– 3H 2  + N 2

Nguyên liệu thô của ammoniac cracker là amoniac lỏng, nó sẽ tạo ra không khí hỗn hợp có chứa 75% khí hydro và 25% khí nitơ sau khi nó được hóa hơi dưới sự gia nhiệt và phân hủy của xúc tác. Và sau đó thu được khí hydro có độ tinh khiết cao 99,999% thông qua nguyên lý hấp phụ xoay áp.

Đặc trưng

● Cấu trúc đơn giản, nhỏ gọn, cần ít không gian lắp đặt hơn, vận hành dễ dàng.

● Đầu tư nhỏ, tiêu thụ thấp, chi phí vận hành thấp.

● Được sử dụng rộng rãi, có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu về khí hydro của khách hàng

● Thiết kế công nghiệp được tối ưu hóa cho các bộ phận quan trọng, chẳng hạn như ống lò, ống lò và dây gia nhiệt, đảm bảo chất lượng 3 năm.

Chỉ số kỹ thuật

● Amoniac:

● Áp suất —— ~ 0,5bar

● Điểm sương —— ≤ - 10 ℃

● Tiêu chuẩn —— Tiêu chuẩn quốc gia loại A (Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.)

● Không khí phân hủy:

● Áp suất —— ~ 0,5bar

● Điểm sương —— ≤ - 10 ℃

● Hàm lượng còn lại amoniac —— ≤0,1%

● Công suất —— 1 ~ 1000Nm3 / h

● Lưu ý:

a. Hàm lượng amoniac còn lại và điểm sương khác cần thiết, có thể chọn máy lọc amoniac dòng NHP của chúng tôi.

b. Công suất dưới 30Nm3 / giờ sẽ không cần thiết bị hóa hơi.

c. Máy tách amoniac công suất lớn sẽ được khuyến khích trang bị cho bể chứa, sẽ ổn định hơn và tiêu thụ thấp.

__________________________________________________________________________________________________

Principle

2NH3 —– 3H2 + N2

Ammonia cracker’s raw material is liquid ammonia, it will produce the mixed air which contains 75% hydrogen gas and 25% nitrogen gas after it is vaporized under catalyst heating and decomposition. And then get 99.999% high purity hydrogen gas via pressure swing adsorption principle.

Features

● Simple, compact structure, relatively lesser space for installation are needed, easy operation.

● Small investment, low consumption, low running cost.

● Widely used, can satisfy most customers hydrogen gas requirements

● Optimized industrial design for key parts, such as furnace stack, furnace tube and heating wire, 3 years quality assurance.

Technical Index

● Ammonia:

● Pressure —— ~0.5bar

● Dew Point —— ≤-10℃

● Standard —— National standard grade A (Please contact sales for more details.)

● Decomposition air:

● Pressure —— ~0.5bar

● Dew Point —— ≤-10℃

● Ammonia Left Content——≤0.1%

● Capacity —— 1~1000Nm3/h

● Note:

a. Other ammonia left content and dew point needed, can select our NHP series ammonia purifier.

b. Capacity below 30Nm3/hr will not need the vaporizer.

c. Large capacity ammonia cracker will be recommended to equipped with tanks, will be more stable and low consumption.

Sản phẩm cùng loại