Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM

Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM
Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM

Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM

 • Bảo vệ thiết bị hiệu quả: Bộ lọc kết hợp và hiệu quả cao với khả năng lọc hạt tới 0,5 ppm, > 3 micron ở mức 100%, từ 0,1 đến 3 micron ở mức 99,98%. Loại 2: loại bỏ dầu hiệu quả – 2 ppm vào = 0,01 ppm ra – 10 ppm vào = 0,05 ppm ra 
 • Sử dụng năng lượng thấp hơn: Thiết kế giảm áp suất thấp (khoảng 35mb so với bộ lọc thông thường trung bình là 448mb) tiết kiệm chi phí năng lượng và cung cấp giải pháp làm khô kinh tế cho nhu cầu khí nén của bạn
 • Tính linh hoạt của ứng dụng: Hiệu quả trên tất cả các chất bôi trơn gốc khoáng và tổng hợp thông thường
 • Loại 2: loại bỏ dầu hiệu quả – 2 ppm vào = 0,01 ppm ra – 10 ppm vào = 0,05 ppm ra
 • Tối đa hóa thời gian hoạt động: Tăng cường bảo mật quy trình giúp giảm tác động của sự cố nghiêm trọng của bộ tách khí/dầu
 • Kéo dài tuổi thọ của thiết bị: Bộ lọc chất lượng cao, không cần bảo trì giúp kéo dài tuổi thọ của phần tử lên đến 10 năm
 • Tiết kiệm thực sự: Giảm áp suất gần bằng 0 và bảo trì thấp dẫn đến chi phí năng lượng thấp

 • Efficient Equipment Protection: High-efficiency and coalescing filters with particulate filtration to 0.5 ppm, > 3 microns at 100%, between 0.1 to 3 microns at 99.98% . Class 2: effective oil removal – 2 ppm in = 0.01 ppm out – 10 ppm in = 0.05 ppm out 
 • Lower Energy Use: Low pressure drop (around 35mb compare to convetional filters average of 448mb) design saves on energy costs and provides an economical drying solution for your compressed air needs
 • Application Versatility: Effective on all common mineral and synthetic lubricants
 • Class 2: effective oil removal – 2 ppm in = 0.01 ppm out – 10 ppm in = 0.05 ppm out
 • Maximize Uptime: Enhanced process security that reduces the effects of catastrophic air/oil separator failures
 • Extend Equipment Life: High-quality, maintenance-free filters extend element life up to 10 years
 • Real Savings: Near Zero pressure drop and low-maintenance resulting in low energy costs

 

Kiểu máy Số model bộ lọc  (EMEIA) (CCN) Lưu lượng dòng chảy (Nm3/h) Lưu lượng dòng chảy (m3/min) Kích thước kết nối (A),(B) (in) Cổng xả (C) (in) Khối lượng (kg) Kích thước (D) (mm) Kích thước (E) (mm) Kích thước (F) (mm) Kích thước (G) (mm) Kích thước (H) (mm) Dung tích (i)
F210INLM 17933082 210 3.5 2″ BSPP 1″ BSPP 205 353 370 1075 330 180 57
F430INLM 17933083 430 7.2 2″ BSPP 1″ BSPP 205 353 370 1075 330 180 57
F850INLM 17933084 850 14.2 DN 80 PN16 1″ BSPP 234 353 367 1736 330 180 114
F1360INLM 17933085 1360 22.7 DN 80 PN16 1″ BSPP 239 353 367 1736 330 180 114
F1870INLM 17933087 1870 31.2 DN 80 PN16 1″ BSPP 297 397 394 1837 355 185 160
F2550INLM 17933088 2550 42.5 DN 100 PN16 1″ BSPP 349 448 394 1840 381 190 205
F3220INLM 17933089 3220 53.7 DN 100 PN16 1″ BSPP 551 601 434 1924 457 210 380
F4070INLM 17933090 4070 67.8 DN 100 PN16 1″ BSPP 560 601 434 1924 457 210 380

Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM

Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM

Bộ lọc kết hợp mô-đun NL F4070INLM

Sản phẩm cùng loại