sửa màn hình bộ điều khiển máy nén khí ingersoll rand

màn hình hiển thị LCD bộ điều khiển máy nén khí Ingersoll rand SG Controler

màn hình hiển thị LCD bộ điều khiển máy nén khí Ingersoll rand SG Controler

màn hình máy nén khí bị tối

sau khi thay bo, màn hình sáng trở lại