Hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra máy nén khí cao áp LMF V17/4518-L7

TT TÊN HÀNG HÓA KHỐI LƯỢNG MÔ TẢ XUẤT XỨ GHI CHÚ
1 Chốt piston 1 LMF Art. No.: 143 956Gudgeon pin KM.005Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
2 Vòng chặn trong 2 LMF Art. No.: 8 677Circlip 35×1,5Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
3 Pít tông 1 LMF Art. No.: 260 286High pressure piston KT.005 Ø48 mmPhù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
4 Xy lanh 1 LMF Art. No.: 260 297Cylinder Ø48 KT.018Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
5 Séc măng làm kín 10 LMF Art. No.: 168 954Piston ring Ø48×44 2×2,5Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Netherlands
6 Gioăng cao su O-ring 10 LMF Art. No.: 6 233O-ring Ø190,09×3,53Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
7 Gioăng cao su O-ring 10 LMF Art. No.: 6 448O-ring Ø100,97×5,33Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
8 Gioăng cao su O-ring 10 LMF Art. No.: 6 164O-ring Ø139,3×3,53Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
9 Gioăng cao su O-ring 1 LMF Art. No.: 7 790O-ring Ø88x4Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
10 Ổ bi đũa 35 mm 6 SKF NK 35/20 TNNeedle roller bearings, with machined rings, without an inner ringKích thước Fw35 x D45 x C20 (mm) Slovakia
11 Gioăng không amiăng dày 1 mm 2 Temac Temasil New GenerationMax.: 10 MPa, 250 °C EU