Mối quan hệ điểm sương áp suất và điểm sương khí quyển

Mối quan hệ điểm sương áp suất và điểm sương khí quyển

Ngày 11 tháng 11 năm 2023

điểm sương áp suất và điểm sương khí quyển
điểm sương áp suất và điểm sương khí quyển

 

Hầu hết các ứng dụng công nghiệp sử dụng khí nén đều nhạy cảm với độ ẩm và sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu không khí được làm khô không đúng cách lọt vào chu trình sản xuất của chúng. Hiểu mối quan hệ giữa điểm sương áp suất và điểm sương trong khí quyển là rất quan trọng để duy trì hàm lượng hơi nước của khí nén trong phạm vi chấp nhận được.

 

Mối quan hệ giữa điểm sương và áp suất:

Sự khác biệt giữa điểm sương áp suất và điểm sương khí quyển:

Mặc dù rất dễ nhầm lẫn giữa cái này với cái kia, nhưng điểm sương áp suất đo được của khí nén và điểm sương khí quyển là hai thực thể riêng biệt. Để rõ ràng hơn, điểm sương áp suất được đo trong hệ thống khí nén trong khi điểm sương khí quyển đề cập đến một hiện tượng vật lý xảy ra tự nhiên.

 

Khái niệm điểm sương áp suất và điểm sương khí quyển:

Điểm sương khí quyển là gì?

Nhiệt độ tại đó hơi nước trong không khí đạt đến độ bão hòa tối đa mà không chịu ảnh hưởng của nguồn áp suất bên ngoài được gọi là điểm sương khí quyển. So với điểm sương áp suất, điểm sương khí quyển được đo ở áp suất khí quyển bình thường chứ không phải các điều kiện cảm ứng trong máy nén khí. Nó rất quan trọng trong ngành hàng không và khí tượng, nơi nó hỗ trợ phi công và nhà dự báo dự đoán các kiểu thời tiết.

 

Điểm sương áp suất là gì?

Điểm sương áp suất được đo trong thiết bị nén khí ở nhiệt độ vượt quá áp suất không khí trong khí quyển. Nhiệt độ đo được này rất quan trọng trong việc theo dõi mức độ bão hòa hơi nước của không khí được nén. Dữ liệu được cung cấp cho người vận hành nhà máy sẽ giúp họ hiểu được các yêu cầu làm khô không khí, từ đó ngăn chặn việc cung cấp không khí bão hòa độ ẩm cho các quy trình và thiết bị nhạy cảm.

Tầm quan trọng của điểm sương và áp suất không khí trong hệ thống khí nén Một thách thức quan trọng mà tất cả những người vận hành hệ thống khí nén phải đối mặt là vấn đề độ ẩm được giữ lại trong không khí được tạo ra. Khí nén có độ ẩm bão hòa cao không phù hợp với hầu hết các mục đích công nghiệp và phải được làm khô.

 

Việc đo chính xác điểm sương ở các áp suất khác nhau sẽ giúp người vận hành phát hiện mức độ ẩm trong bộ phận nén khí của họ. Điều này cho phép họ thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả để bảo vệ thiết bị nhạy cảm của mình.

 

Quangminh-group.com