Đầu nén trục vít Ingersoll rand GHH

Đầu nén trục vít Ingersoll rand GHH

Manufacturer: GHH Ingersoll Rand
Original Country: China.

For our contact cooled portfolio we manufacture both gear-driven and belt-driven, single- and two-stage airends for the compression of air. These airends are built to the highest standards to give you an optimum performance and reliability.

We supply all model of Ingersoll Rand Air End include:
CDB54 CDB68 CDB90 CDA96 CDA128 CF90D4, CD26D

Nhà sản xuất: GHH Ingersoll Rand
Quốc gia gốc: Trung Quốc.

Đối với danh mục đầu tư làm mát bằng tiếp xúc của chúng tôi, chúng tôi sản xuất cả truyền động bánh răng và truyền động bằng dây đai, một và hai cấp để nén không khí. Những hệ thống phát sóng này được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất để mang lại cho bạn hiệu suất và độ tin cậy tối ưu.

Chúng tôi cung cấp tất cả các mô hình của Ingersoll Rand Air End bao gồm:
CDB54 CDB68 CDB90 CDA96 CDA128 CF90D4, CD26D