danh mục mã phụ tùng máy nén khí LMF

NO Brand name English name Part Number
1 LMF Ölabstreifring ø185×170,6×7, DIN 70 946 2  – oil retaining ring 109 761
2 LMF Nasenring ø185×170,6×4, DIN 70 930 2 – nose ring 109 750
3 LMF Ölabstreifring ø150×6, DIN 70 946 2  – oil retaining ring 109 556
4 LMF Rechteckring ø150×4, DIN 70 910 2 –  piston ring 109 545
5 LMF Gleichfasenring 85/77,6×5 2 – oil retaining ring 108 862
6 LMF Minutenring 85/77,6×2,5 5 – piston ring 108 884
7 LMF Kolbenring 48×44,2×2,5  – piston ring 168 954
8 LMF Saugventil 98R1 -suction valve 112027
9 LMF Druckventil 98R1 – discharge valve 112038
10 LMF Saugventil 88R1- suction valve 111834
11 LMF Druckventil 88R1- discharge valve 111845
12 LMF Saugventil 52R2 – suction valve 111082
13 LMF Druckventil 52R2 – discharge valve 111071
14 LMF Saugventil 41CD10 – suction valve 252231
15 LMF Druckventil 48CDD –  discharge valve 250228

LMF V17/4518-L7

Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng Mô tả hàng hóa(1)
Séc măng cấp nén số 1 Cái 8 – Dùng cho cấp nén số 1 của máy nén khí: V17/4518 L7 của hãng LMF;
– Đường kính piston: 185 mm
Chiều rộng: 7,2mm
– Chiều dày: 4mm
Séc măng khí: 2 cái
– Séc măng dầu: 2 cái
Séc măng cấp nén số 2 Cái 8 – Dùng cho cấp nén số 2 của máy nén khí: V17/4518 L7 của hãng LMF.
– Đường kính piston: 150 mm
– Chiều rộng: 5,8mm
Chiều dày: 4mm
– Séc măng khí: 2 cái
Séc măng dầu: 2 cái
Séc măng cấp nén số 3 Cái 8 – Dùng cho cấp nén số 3 của máy nén khí: V17/4518 L7 của
hãng LMF;
– Đường kính piston: 85 mm
– Chiều rộng: 3,6mm
Chiều dày: 2,5mm
Séc măng khí: 2 cái
– Séc măng dầu: 2 cái
Séc măng cấp nén số 4 Cái 8 – Dùng cho cấp nén số 4 của máy nén khí: V17/4518 L7 của
hãng LMF;
– Đường kính piston: 48 mm
Chiều rộng: 2mm
Chiều dày: 2,5mm
Séc măng khí: 2 cái
– Séc măng dầu: 2 cái
Van 1 chiều đầu hút của piston cấp nén số 1 Cái 2 Mã hiệu: 112027 hoặc tương đương phù hợp sử dụng cho
cấp nén số 1 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF
Van 1 chiều đầu đẩy của piston cấp nén số 1 Cái 2 Mã hiệu 112038 hoặc tương đương phù hợp sử dụng cho
cấp nén số 1 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF
Van 1 chiều đầu hút của piston cấp nén số 2 Cái 2 Mã hiệu 111834 hoặc tương đương phù hợp sử dụng cho
cấp nén số 2 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF
Van 1 chiều đầu đẩy của piston cấp nén số 2 Cái 2 Mã hiệu 111845 hoặc tương đương phù hợp sử dụng cho
cấp nén số 2 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF
Van 1 chiều đầu hút của piston cấp nén số 3 Cái 2 Mã hiệu 111082 hoặc tương đương phù hợp sử dụng cho
cấp nén số 3 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF
Van 1 chiều đầu đẩy của piston cấp nén số 3 Cái 2 Mã hiệu 111071 hoặc tương đương phù hợp sử dụng cho
cấp nén số 3 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF
Van 1 chiều đầu hút của piston cấp nén số 4 Cái 2 Mã hiệu 252231 hoặc tương đương phù hợp sử dụng cho cấp
nén số 4 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF
Van 1 chiều đầu đẩy của piston cấp nén số 4 Cái 2 Mã hiệu 250228 hoặc tương đương phù hợpsử dụng cho cấp
nén số 4 máy nén khí: V17/4518 L7 hãng LMF

 

 

STT TÊN HÀNG HÓA KÝ MÃ HIỆU KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH MÔ TẢ XUẤT XỨ
1 Chốt piston
1 LMF Art. No.: 143 956Gudgeon pin KM.005Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
2 Vòng chặn trong
2 LMF Art. No.: 8 677Circlip 35×1,5Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
3 Pít tông
1 LMF Art. No.: 260 286High pressure piston KT.005 Ø48 mmPhù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
4 Xy lanh
1 LMF Art. No.: 260 297Cylinder Ø48 KT.018Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
5 Séc măng làm kín
10 LMF Art. No.: 168 954Piston ring Ø48×44 2×2,5Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Netherlands
6 Gioăng cao su O-ring
10 LMF Art. No.: 6 233O-ring Ø190,09×3,53Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
7 Gioăng cao su O-ring
10 LMF Art. No.: 6 448O-ring Ø100,97×5,33Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
8 Gioăng cao su O-ring
10 LMF Art. No.: 6 164O-ring Ø139,3×3,53Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
9 Gioăng cao su O-ring
1 LMF Art. No.: 7 790O-ring Ø88x4Phù hợp với máy nén khí LMF V17/4518 L7 (số hiệu 07 V17 374, năm sản xuất 2008) Austria
10 Ổ bi đũa 35 mm
6 SKF NK 35/20 TNNeedle roller bearings, with machined rings, without an inner ringKích thước Fw35 x D45 x C20 (mm) Slovakia
11 Gioăng không amiăng dày 1 mm
2 Temac Temasil New GenerationMax.: 10 MPa, 250 °C EU