Công ty Quang Minh Group vừa được Clyde Industries bổ nhiệm làm đại lý trong ngành nhiệt điện. Đây là một tin vui cho Quang Minh Group, và đây có thể là một bước quan trọng trong việc hợp tác và phát triển trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp nặng.

Clyde Industries là một tập đoàn toàn cầu cung cấp các sản phẩm và giải pháp sáng tạo cho khách hàng, tập trung vào các quy trình sản xuất và chuyển đổi liên quan đến năng lượng. Chúng tôi hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, biến chất thải thành năng lượng, sinh khối, dầu khí, hàng hải và các quy trình công nghiệp khác 2. Sự đổi mới và kỹ thuật xuất sắc định hình di sản của chúng tôi và định hướng cho tương lai của chúng tôi.