cuộn dây bay hơi

Một thành phần thiết yếu của hầu hết các hệ thống HVAC , cuộn dây bay hơi chứa chất làm lạnh được làm lạnh giúp hấp thụ nhiệt từ bên trong tòa nhà. Khi nhiệt được hấp thụ, chất làm lạnh được chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí và chuyển sang máy nén. Sau đó, thông qua (các) máy nén, chất làm lạnh được làm nóng sẽ được di chuyển ra bên ngoài đến (các) cuộn dây ngưng tụ, nơi nó được phân phối ra môi trường.  

Trong hệ thống bơm nhiệt, hoạt động chi tiết ở trên được đảo ngược với cuộn dây bay hơi đẩy nhiệt vào tòa nhà.

Cuộn dây bay hơi của chúng tôi được sử dụng trong một số ngành công nghiệp, bao gồm nén khí , HVAC , quân sự , làm mát quá cảnh , tủ trưng bày lạnh , làm mát trung tâm dữ liệu & thiết bị điện tử và hỗ trợ mặt đất . 

 

evaporators - hero