Máy nén khí ly tâm tích hợp đa quy trình

Công nghệ máy nén ly tâm hộp số tích hợp rất phù hợp để đáp ứng các yêu cầu đa quy trình. Có thể tiết kiệm đáng kể diện tích sàn, thời gian lắp đặt, đầu tư ban đầu và chi phí bảo trì khi kết hợp nhiệm vụ của nhiều máy nén trong một IGC đa quy trình.

Mô tả

Máy nén khí ly tâm tích hợp đa quy trình

Máy nén khí ly tâm tích hợp đa quy trình
Máy nén khí ly tâm tích hợp đa quy trình

Máy nén khí ly tâm tích hợp đa quy trình