Máy nén khí ly tâm MSG TURBO AIR 2000

MSG TURBO-AIR 2000 được chế tạo trên khung tiêu chuẩn, có sự sắp xếp rộng rãi các thành phần luồng không khí, được thiết kế để lắp đặt và vận hành dễ dàng, chi phí thấp. MSG TURBO-AIR 2000 được thiết kế với bộ làm mát sau tích hợp giúp loại bỏ sự cần thiết của bộ làm mát kiểu đường ống riêng biệt và van một chiều đóng gói để lắp đặt nhanh hơn và bảo trì dễ dàng hơn.

Mô tả

Máy nén khí ly tâm MSG TURBO AIR 2000

Máy nén khí ly tâm MSG TURBO AIR 2000
Máy nén khí ly tâm MSG TURBO AIR 2000
Máy nén khí ly tâm MSG TURBO AIR 2000
Máy nén khí ly tâm MSG TURBO AIR 2000
Máy nén khí ly tâm MSG TURBO AIR 2000